OPEX and Industry 4.0

מצוינות תפעולית – Operational Excellence והחיבור לתעשיה חכמה industry 4.0

מאת ארי רנרט

לאחרונה הולכת ומתפתחת בישראל ובעולם כולו תנועה לכיוון Industry 4.0 – תעשיה חכמה 4.0 המשלבת טכנולוגיה מתקדמת בתהליכי היצור וניהול הארגון בכלל. כיוון זה הינו מבורך ביותר, אך טומן בחובו לצד הזדמנויות אדירות לתעשייה הישראלית גם סיכון מסוים.

יישום טכנולוגיה מתקדמת (מיכון) על תהליכי ייצור קיימים (תהליך) בסביבה ניהולית (תרבות) מסורתית שאינה מותאמת לא רק שעלול לא להביא לשיפור מהותי לטווח ארוך אלא אף יכול להוות חסם לשיפור מתמיד.

לדוגמה, כדי לממש יכולות רובוטיקה מתקדמת המאפשרת תפוקה, דיוק ואיכות גבוהים בהרבה יש לבנות תהליך שמבטיח זמינות של חומר ויציבות של שלבי ייצור מוקדמים. דוגמה נוספת יכולה להיות יישומים טכנולוגים מתקדמים של איסוף וניתוח נתונים, אשר כדי להפיק מהם ערך יש ליצור סביבה ניהולית שמבססת את תהליכי קבלת ההחלטות שלה על מידע. שילוב טכנולוגיה מתקדמת בתוך תהליכים ותרבות שלא מסוגלים לנצל אותה יכולה אף להוות גורם מעכב ובעל השפעה שלילית על המוטיבציה להמשך ההטמעה.

בניית תהליכים ותרבות שמאפשרים הטמעה ומימוש של טכנולוגיות דורשים מהמנהלים יכולות ניהול והובלה, הבנה מעמיקה של הובלת שינוי בארגון ומוטיבציה לשינוי, שלא נדרשו מהם בעבר. נוסף על כך, מנהל המעוניין להצליח להטמיע טכנולוגיות חדשות של תעשיה 4.0 ידרש לחבר את העובדים, במיוחד אלו שידרשו להפעיל או לפעול סביב אותן טכנולוגיות, ולשלב אותם במאמצי ההטמעה כבר מהשלבים הראשונים.

אנו ב'Lean Israel' מכשירים מנהלים ומלוים ארגונים במסע למצויינות במטרה לאפשר להם להוביל בעצמם את הארגון ולהשיג שיפור לאורך זמן בתוצאות העסקיות.

רוצים לשמוע עוד על מצויינות ארגונית והמוכנות ל- Industry 4.0 – תעשיה חכמה 4.0? מוזמנים לפנות אלינו.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם