TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

אמיר סורקה

תפקיד: מוביל Lean

השכלה
B.Sc. בהנדסת תעשייה וניהול בהצטיינות – מכללת רופין

נסיון עסקי מקצועי
נסיון כמוביל LEAN בתעשיה היצרנית.
במסגרת תפקידו כמוביל LEAN הוביל אמיר פרויקטים להטמעת מצוינות – 'Lean Management' ובניה מחדש של תהליכים וממשקים בארגונים.
אמיר סייע בתכנון והקמה של מערך מדדים תפעוליים, יזם והוביל צוותי פרויקטים ממוקדים לביצוע KAIZEN, הטמעת 5S, תהליכי למידה ושגרות ניהול. בנוסף, אמיר תרם ליצירת תרבות ארגונית המאפשרת שיפור מתמיד.


נסיון תעסוקתי
מוביל לין מפעלי, טבע נאות
במסגרת התפקיד:
• הובלת פרויקט מצוינות תפעולית כלל מפעלי
• התנעה וחניכת צוותי שיפור תוך שימוש בכלי LEAN MANUFACYURING

מוביל לין, RH אלקטרוניקה
במסגרת התפקיד:
• תכנון והובלת פרויקטי שיפור ממוקדים – ניתוח ואיזון קווי ייצור, ביצוע SMED, וקיצור תהליכים.
• תכנון והקמת רצפת ייצור למוצרים חדשים.
• חניכה והדרכת מנהלים ע'פ מתודולוגית הניהול הרזה.

מוביל לין, מחלבת תנובה תל-יוסף
במסגרת התפקיד:
• תכנון שגרות וחניכת מנהלים לביצוע שגרות ניהול ומעקב מדדים.
• חניכת צוותי שיפור ממוקדים.
• כתיבת מערכי הדרכה, והדרכת מנהלים לשימוש ממוקד בכלי הLEAN.