TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

נימאוואשי - שיטת עבודה

נימוואשי, ביטוי ביפנית, שמשמעותו הוא תהליך פורמלי להנחת יסודות עבור שינוי או פרויקט בצורה שקטה. נימוואשי הוא אלמנט חשוב ביותר בניהול שינוי וביצועו בצורה נכונה הוא לעיתים גורם מכריע בהתנהלות הדברים.
פירושו המילולי של המילה מגיע מעולם הגינון: ני = שורש, מוואשו = ללכת מסביב. הכוונה היא לחפור מסביב לשורשיו של עץ כדי להכינו לשתילה. תהליך זה כולל הבאת אדמה מהמיקום החדש ו'הכרתה' לשורשים, בתהליך זה, כל שורש מקבל את היחס הדרוש לו בכדי שהעץ יוכל לגדול כאשר הוא מורגל לסביבה החדשה עוד לפני שהגיע לשם. בראייה עסקית, ניתן להשוות את השורשים למשאבים/ממשקים השונים כך שלכל ממשק יש את הנושאים המעניינים אותו ויש לגעת בכל אחד מהם על מנת שהעץ (שינוי) יוכל לצמוח.

כיצד עושים נימוואשי?
במקרים רבים אנו נוכחים לדעת כי מנהלים לא אוהבים להגיע לפגישות ולגלות 'ממצאים' חדשים לראשונה, במקרה זה תגובת ההתנגדות לתהליך לא תאחר לבוא. לכן, חשוב לפנות לאנשים אלו בשיחה אינדבידואלית לפני הפגישה ו'לרכך את הקרקע'.
מאפייני הנימוואשי:
• מתבצע בשיחה 1:1 או בקבוצה קטנה מאוד למניעת ויכוחים המתבססים על ריבוי דיעות – המטרה היא שכנוע!!
• כדאי לקבוע את הפגישה לזמן שיהיה נוח לשני הצדדים, למשך של 15 דקות.
• במקרים מסוימים יתכן וכדי ליצור את המודעות והמוטיבציה ולגייס לטובתנו את מושא הנימוואשי נצטרך פעילות רחבה יותר מפגישה קצרה חד פעמית.
• יש לבצע נימוואשי עם כל בעלי הדיעה בתהליך בנפרד – לא לפספס אף אחד!
• אפשר ואף מקובל לנהל 'שיחת מסדרון/מעלית/ארוחת צהרים' ולהתחיל ב:'דרך אגב, רציתי לספר לך על משהו שאני עובד עליו...'
• מומלץ להשתמש במילת הקסם: 'להתייעץ'. 'אני מעוניין להיוועץ בך לקראת הפגישה...'
• צורה רשמית יותר לפגישת נימוואשי היא בפגישת הכנה המתבצעת לפני הפגישה המרכזית-הגדולה. בפגישה זו נעלה את כל הנושאים שאנו צופים שתהיה התנגדות מהצד השני במטרה כאמור, לשכנע אחרת.

מדדי הצלחה
1. שיכנוע
2. לבעל הדיעה יש מודעות ומוטיבציה לתהליך השינוי, כך גם בפעילות עצמה יהיה אקטיבי בעד התהליך

בעזרת הרשמים משיחת הנימוואשי, נוכל 'לחשב את מסלולנו מחדש' בשעת הצורך, נשקול לחשוב בשנית על דרכי פעולה או אף לוותר על הרעיון.