TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Obeya - 'החדר הגדול'

ה'חדר הגדול' (Ōbeya ) הוא חדר בו מרכזים את כל הגורמים והממשקים לפרויקט או מטרה מאוחדת. הרעיון ב Obeya הוא להקדיש לצוותים את הזמן והמרחב לפתרון בעיות ותיאום וכך החציצה בארגון בין הממשקים השונים (ה'סילו' הארגוני) תקטן ותעלם. בעוד שבאולם הייצור, קל לזהות (באופן יחסי) בעיות ובזבוזים בתהליך ולעקוב אחר קצב התקדמות המוצר, בתהליכים בהם מייצרים ידע, קשה מאד לעקוב אחר קצב התפתחות הידע. ה Obeya משמש בניהול פרויקט וביחד עם עקרון ה Look Ahead מהווה מרכיב חשוב בתפיסת הניהול הרזה.


    

כמו ב'חדר מלחמה' מסורתי ה Obeya יכלול אלמנטים מרובים של ניהול ויזואלי המתארים יעדים, מדדים, אבני דרך, ציר זמן והתקדמות היישום.

בטויוטה , מתודולוגיית ה-Ōbeya התפתחה במהלך פרויקט ה Prius, כשהמהנדס הראשי של הפרויקט אוצ'יימדה (Uchiyamada), ריכז קבוצה של מומחים בחדר גדול על מנת לסקור את התקדמות הפרויקט ולדון בהחלטות מפתח. בעקבות הצלחת פרויקט ה- Prius, חברות רבות בעולם החלו לאמץ את עקרונות ה- Obeya בעיקר לשימושים הבאים:
• מקום בו מנהלי הפרויקט, מהנדסים, מעצבים ואנשי הייצור נפגשים בכדי לתאם את התקדמות פרויקט פיתוח המוצר ולצמצם בזבוזים בתהליך.
• לניהול תהליך עסקי המתמקד בריכוז הנתונים השוטפים, קביעת סדרי עדיפויות ותכנון משימות לביצוע.

אנו ב Lean Israel מיישמים Obeya בניהול פרויקט יישום תרבות של מצוינות לשם מעקב ובקרה, סטאטוס, סינכרון ואף למידה וחניכה של מנהלים ומובילים.
לדוגמה, חדר Ōbeya באחד המרלו'ג המטמיעים Lean הינו חדר ממוקד מטרה לקידום ומעקב אחר תהליך ההטמעה.