TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

יישום עקרונות Lean במגזר הבריאות

כול שנה אנו מצפים להתפתחויות חדשניות על מנת לשפר את תחום בריאות הציבור: מניעת מחלות, טיפול במגפות, תרופות חדשות, טכנולוגיה מתקדמת כדוגמת ננו-כירורגיה או פיענוח הגנום האנושי.
אך יכול להיות שהדבר המשפיע ביותר בתחום הבריאות היום יגיע דוקא מהכיוון של השיטה הותיקה בייצור. ארגוני בריאות מובילים בעולם (ראה www.ihi.org) כבר מיישמים מזה זמן תפיסה תפעולית הנקראת 'לין' (Lean) במטרה לצמצם בזבוזים, לפשט תהליכים ולצמצם הוצאות.

Lean ידועה בעיקר מחברת טיוטה בייצור רכבים. אז מה הקשר בין ייצור מכוניות לבתי חולים העוסקים בחיים ומוות?

טוב יהיה להבין את עקרונות ה-Lean לפני שנשפוט ונפסול.
Lean הינה סט של עקרונות תפעוליים הארוזים יחדיו. Lean מבטלת בזבוזים ע'י הוצאת שלבים ותהליכים לא נחוצים ומיקוד המשאבים בפעולות המוסיפות ערך. כתוצאה מכך זמני ביצוע מתקצרים, עלות פוחתת ושביעות רצון הלקוח עולה.כולם יסכימו שמערכת הבריאות שלנו גדושה בחוסר יעילות וכפילויות בעלות השלכה על החולה.
כאשר אדם ממתין יותר זמן בתור מאשר אצל הרופא זה מרמז על חוסר יעילות מסויימת בתהליך. כאשר טעות במתן תרופות מתרחשת או תרופה לא מוכנה בזמן, ניתן לשייך זאת לכמה צוארי בקבוק, כשלים או בעיית תקשורת בתהליך. בעיות אלו גורמות לעלויות ופוגמות באיכות הטיפול הרפואי גם לעובדי המערכת וגם לציבור הרחב.
ובכן, כיצד Lean רלוונטי לבתי חולים ומערכי בריאות? רופאים ואחיות ועובדי המערכת אינם עובדי ייצור וחולים אינם מוצר....איך לשניהם ישנו משהו משותף – רצף צעדים ופעילויות היוצרים תהליך תוך אינטראקציה עם עובדים (בני אדם). למרות השוני במוצר ובדרך ייצורו גם בבתי חולים כמו במפעל התהליך מייצר את התוצאה, תיהיה התוצאה מכונית מיני חסכונית או ניתוח הוצאת אפנדציט.
תהליך היישום דורש זמן. כמו כול שינוי תרבותי צפויים אתגרים רבים ונדרש מיקוד ותמיכה של הרמות הניהוליות הבכירות.
§ Lean הינו מאמץ 'top-down' ודורש תמיכה מלאה של הניהול
§ Lean דורש סבלנות, התמדה ומיקוד
§ יש להיות מוכנים לסקפטיות ולציניות רבה. פעל ליצירת בסיס ולמדידה וניהול כמותי (ועובדתי)
§ שתף בתוצאות ובשיפורים את ההנהלה והעובדים
§ העזר במומחים, התייעץ עם בתי חולים עמיתים, צור רשת של תמיכה ועזרה
§ בצע Value Stream Mapping לזיהוי, ניתוח ותוכנית שיפור
§ צייר future map לארגון. הצב יעדים לדרך
§ בטל ואחד שלבים שלא מוסיפים ערך לחולה, צור זרימה
יישום השינוי לארגון רזה אינו קל, בין עם זה בית חולים, מרפאת חוץ או מרפאה קהילתית. כמו כול תהליך שינוי זה ידרוש מאמץ וזמן והתמודדות מול התנגדויות רבות. הישאר על המסלול!
ל Lean הצלחות מוכחות רבות בארגונים רבים ומגוונים. ספק לארגון שלך הדרכה, ידע, תקשר איתו, שתף אותו ותן חיזוקים רבים. היישום הינו מאמץ מתמשך אך זוהי יכולה להיות ההשקעה הטובה ביותר שהארגון שלך יכול לעשות לשיפור פיננסי ושיפור באיכות השירות אותה אתה מספק ללקוח החשוב ביותר שלך – לחולה.