TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

סוגי אירוע Kaizen

מהו 'אירוע Kaizen' ?  
 
כתבתי כבר על ההבדל בין Lean Management ל-Kaizen (שאין למעשה הבדל).אז מה בכל זאת העניין?

אחד מכלי ה-Lean הינו ה- Kaizen blitz (יש ספר טוב בשם הזה להרחבה ופירוט) או בשמו הישראלי (והמערבי) 'אירוע קייזן'. ה-Kaizen הינו כלי/מתודולוגיה מאוד אפקטיבית (עלות מול תועלת מדהימה) לביצוע שיפור נקודתי.

באמת כלי נפלא: גם סוחף, גם ויזואלי, יוצר הד תקשורתי, משפיע מיידית על השורה התחתונה, מייצר 'הצלחות מהירות' לטובת מוטיבציה ומומנט לעתיד,  נותן 'טעימה' טובה מעולם ה-Lean  - באמת חמוד.
 
אך בצד היתרונות קיים גם חסרון יחיד: הרבה אירועי Kaizen לא הופכים יישום ל'יישום Lean'. באירוע Kaizen נדרשים להטמיע כלים מעולם ה- Lean ולכן צריך להיות בקיאים בכלל הכלים והמתודולוגיות (האירוע הינו רק 'הקופסא' אליה יוצקים את החומר - ה-Lean). בנוסף (ובעיקר), הרבה אירועים נקודתיים אינם מתחברים לכלל 'שרשרת הערך' ואינם בהכרח מתמקדים ביצירת זרימה רציפה.

מי שמצוי ביישום Lean צריך לדעת ולזכור שזו בעצם מהות ה-Lean.(הזרימה הרציפה, שרשרת הערך, הלקוח) לכן, כשנסחפים בעשיה יש לזכור לחזור מפעם לפעם למהות.
 
ועכשיו, לסוגי האירועים:

כן, מאוד לא נפוץ בישראל להבדיל בין סוגי אירועים שונים (כאן מקובל אירוע בומבסטי ויקר) אך יש להבחין בין סוגי Kaizen. מדוע? כי יש בעיות ב'גודל' וסיבוכיות שונה ולכן יש להפעיל את השיטה בצורה מתאימה. Overdoing הינו 'בזבוז' בעולם הניהול הרזה (Overproduction, Overprocessing).

בד'כ אירוע Kaizen יורכב מהשלבים המתוארים תחת Problam Kaizen וינוהל ב-5 שלבים של הכנות מקדימות, Pre-Kazien, מנדט, Kaizen, Post-Kaizen .

תזכורת: אירוע Kaizen הינו 'פרצי הקייזן' הנובעים מניתוח שרשרת הערך (VSM) והמתוכננים ב'תוכנית יישום מצב עתידי'.

 סוגי קייזן (Kaizen):

1. Low hanging fruit Kaizen - אירוע מסוג הסיסמא הידועה של נייקי 'just do it'. הפתרון ברור, יש הסכמה כללית וצריך פשוט לגשת לעבודה ולעשות. האירוע עצמו יכול לארוך בין חצי יום ליומיים מקסימום.
 
2. Simple Solution Kaizen - מיפוי שרשרת הערך ותוכנית היישום שניגזרה ממנה איתרו בבירור נקודה בעייתית וגם את סוג הפתרון. האירוע ממוקד בפתרון. ההבדל העיקרי מהאירוע הקודם הינו שיותר זמן מוקדש ל'איפיון' הפתרון ולעשיה. האירוע עצמו אורך עד כ-3 שלושה ימים. דוגמא: אירוע מסוג 5S - ארגון אזור העבודה. אירוע מסוג יצירת Kanban / סופרמרקט.
 
3. Problem Kaizen - האירוע מורכב יותר והפעם ניזדקק 'לתותחים הכבדים' בדמותה של מתודולוגיה! (שיטה!). פה אכן נעקוב אחר כל השלבים והאירוע ימשך כשבוע שלם. המתודולוגיה מאוד דומה לגישת פתרון בעיות קלאסית ומזכירה את גישת DMIAC מתורת שישה סיגמא:

זיהוי הבעיה / ניתוח / מדידה / העלאת תפרונות / בחירת פתרון מוביל / יישום / ניתוח / סטנדרטיזציה של הפתרון.

דוגמא: ביטול פגומים/עבודה חוזרת בתהליך ספציפי. אכן כאירוע Kaizen זהו הנפוץ, ובצדק. אך יש לזכור שלא כל בעיה מצריכה להפעיל את מלוא המשאבים והיכולות ויש להתאים את מידת המאמץ למידת הערך וקושי היישום.
 

ולסיום: בהצלחה.

ולזכור כשמיישמים Lean לעבוד בצורה הוליסטית (כוללת) תוך דגש על שרשרת הערך ולא 'להעביר לאוטומט' ולירות מהמותן סדרות של אירועי קייזן.