TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

היכרות עם עולם ה Lean-Six Sigma

טופס הרשמה

רקע

Six Sigma הינה מתודולוגיית איכות הבוחנת משתנים, שיוצרים פגמים וסטיות במפר. באופן שיטתי פועלת המתודולוגיה להקטנת השונות על-מנת למזער את פגמים. אופן היישום מתבצע באמצעות שימוש בכלים סטטיסטיים (חישוביים וחזותיים), על מנת לעקוב ולשפר את התהליכים הקשורים במוצר או בשירות.

בסדנא חוייתית ואינטראקטיבית לומדים המשתתפים כיצד יישום Lean Six Sigma מאפשר השגת שיפורים משמעותיים בארגונם וזאת ע'י המחשה והתנסות עסקית בסימולציה המחדדת את התלות ההדדית של צפיות הלקוח, זרימת המידע, זרימת חומר, תהליכים תומכים (תזרים מזומנים, רכש וכו'), ממשקים פנים ארגוניים ותהליך הייצור בביצועי הארגון. הסימולציה משלבת תאוריה ופרקטיקה. כלים הנלמדים במהלך הסימולציה מייד מיושמים בשטח

מטרות

 • הקניית כלים בסיסים להתנעת תהליך יישום Six sigma Lean
 • הבנת האבחנה בין פעולות המוסיפות ערך ללקוח לבין אלו שלא.
 • הבנת הגישה והשיטה בניתוח תהליך ופתרון בעיות
 • התנסות והבנת ההשפעה ההדדית של ממשקים פנים ארגוניים אחד על השני ועל ביצועי הארגון
 • התנסות בשיפור התהליך ע'י צמצום פעולות שאינן מוסיפות ערך.
 • הבנה כיצד חוסר מידע, מידע לא מדויק או מעורפל יכול לפגוע בביצועי הארגון
 • הבנת ההשפעה הישירה של שיפורים בתהליך על התוצאות העסקיות

מושגים שיעלו בקורס

 • VOC- קול הלקוח
 • ערך, בזבוז (Muda)
 • DMAIC
 • Six Sigma
 • Lead Time
 • USL, LSL
 • CTQ, DPMO
 • עצם דג, זרימה, משיכה
 • SIPOC
 • SOE
 • PDCA
 • VSM
 • ניתוח ופתרון בעיות – סימפטום, סיבות שורש, פתרון 

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

לרישום On-Line:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו