Lean Supply Chain

Lean היא שיטת ניהול מעשית המובילה למצוינות עסקית תפעולית וניהולית, ומיושמת בחברות יצרניות, ארגוני שירות, ארגונים פיננסיים וארגוני בריאות בכל העולם. ניהול על פי תפיסת Lean מצמצם בזבוז משאבים וחוסר יעילות, משפר את זרימת תהליכי העבודה בין ממשקים וגורמים שונים בחברה, מגדיר תהליכי עבודה, ומעל לכל- ממקד את פעילות הארגון בייצור הערך ללקוח מכל מוצר או שירות.

בעולם שרשרת האספקה ניתן לזהות בזבוזים בשלושה מעגלים:
המעגל החיצוני הוא ממשק הארגון עם הלקוחות והספקים החיצוניים. דרישות לא ברורות, חומר שלא מגיע בזמן ואי התאמות במסמכים מצורפים הן דוגמאות לבזבוזים שכיחים בממשקים החיצוניים לארגון.

המעגל האמצעי כולל את זרימת הערך בין יחידות שונות בתוך הארגון. בין היחידות בארגון, במקרים רבים, קיימים בזבוזים הנובעים מחוסר בתקשורת ולעתים גם מחוסר אמון בין יחידות בארגון. מבנה ארגוני מסורתי פעמים רבות תומך ביצירת 'סילואים' ('Silos'), הפרדות מלאכותיות, ומקשה על זרימה של חומר ומידע בין יחידות שונות.

המעגל הפנימי ביותר מכיל את כלל הפעילויות אשר נעשות בתוך היחידות עצמן. בהקשר של שרשרת האספקה אלו מגוון רחב של פעילויות משרדיות ולוגיסטיות. האופן בו עובדים מתמודדים עם בעיות, האופן בו מנהלים פועלים מול העובדים, התהליכים הפנימיים בתוך היחידות ועוד הם בעלי השפעה משמעותית הן על התוצאות של היחידה והן על המעגלים החיצוניים.

ארגון המעוניין להטמיע מצוינות נדרש להתמקד בשיפור

 התהליכים והטמעת תרבות של מצוינות בכל שלושת המעגלים.
במעגל החיצוני קיימים מגוון כלים הנוגעים לשיפור תקשורת עם גורמים חיצוניים לארגון, לקוחות וספקים, אשר מושתתים על עקרונות Value Flow & Pull. במעגל הפנימי והאמצעי, הכוללים את התהליכים הפנימיים בתוך הארגון ואת התהליכים בין הממשקים בארגון, ישנם בזבוזים רבים אשר פעמים רבות לא ניתנת להם התייחסות הכוללת התמקדות בשינוי התרבות הארגונית ולכן גורמים לבעיות בכלל המערכת.

בארגונים רבים מיישמים טכניקות של שיפור, אך ללא שינוי תפיסתי ותרבותי, אלו לרוב לא משיגות את המטרות הרחבות שלהן לאורך זמן (3-5 שנים לאחר היישום).

אם בעבר ה-Lean נתפס לרוב כאוסף של כלים לשיפור תהליכים, בשנים האחרונות מתרחבת ומתגבשת ההבנה שמדובר בתפיסה של חדשנות בניהול, וארגונים מובילים מכל סקטור ומכל גודל מוצאים בו תועלות.
הטמעה של תפיסת Lean Management תצמצם את הבזבוזים בכל אחת מהרמות, ובסופו של דבר תביא לשיפור בשביעות הרצון, הן של הלקוחות והן של העובדים בארגון.

להרחבה בנושא מצויינות בשרשרת אספקה – Lean Suply Chain:

מאמר: הטמעת עקרונות ה-LEAN במחסנים ומרכזי הפצה

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

תחומי התמחות נוספים

Business Agility

Business Agility

Agile Implementation

Agile Implementation

Lean Transformation

Lean Transformation

עוברים ל-Industry 4.0

עוברים ל-Industry 4.0

Digital Transformation

Digital Transformation

Agile in IT

Agile in IT

פיתוח מנהלים

פיתוח מנהלים

Agile in services

Agile in service