הסמכות וקורסים פרונטליים שנת 2024

Lean and OPEX

White Belt
עקרונות Lean-Six Sigma

 נלמד בפורמט דיגיטלי

Yellow Belt
יצירת תרבות מאפשרת ושיפור מתמיד

אזור המרכז 5,6,8/5/24

Green Belt
הובלת פרויקטים לשיפור תהליכים והובלת צוותים

אזור המרכז16-18/6/24

Black Belt
הובלת פרויקטים מורכבים בעלי ערך גבוה לארגון

אזור המרכז29-31/7/24

Champion
ניהול והובלת שינוי בארגון

אזור המרכז 9-11/9/24
הסמכת מובילי מצוינות
הסמכת מובילי אירוע Kaizen
קיסריהTBA
קורסי מבואות
 נלמד בפורמט דיגיטלי
 נלמד בפורמט דיגיטלי
סדנת תכניות עבודה ל2024 אפקטיבית
מרכזTBA
Agile בעולמות שירות, הנדסה ופיתוח
קיסריהTBA

Advanced Lean-Agile Workshop

קיסריהTBA
פיתוח מנהלים