הסמכות וקורסים פרונטליים שנת 2023

Lean and OPEX

White Belt
עקרונות Lean-Six Sigma

 נלמד בפורמט דיגיטלי

Yellow Belt
יצירת תרבות מאפשרת ושיפור מתמיד

קיסריה18-20.12.23

Green Belt
הובלת פרויקטים לשיפור תהליכים והובלת צוותים

קיסריה15-17.1.24

Black Belt
הובלת פרויקטים מורכבים בעלי ערך גבוה לארגון

קיסריה12-14.2.24

Champion
ניהול והובלת שינוי בארגון

קיסריה11-13.3.24
הסמכת מובילי מצוינות
הסמכת מובילי אירוע Kaizen
קיסריהTBA
קורסי מבואות
 נלמד בפורמט דיגיטלי
 נלמד בפורמט דיגיטלי
סדנת תכניות עבודה ל2024 אפקטיבית
מרכזTBA
Agile בעולמות שירות, הנדסה ופיתוח
קיסריהTBA

Advanced Lean-Agile Workshop

קיסריהTBA
פיתוח מנהלים