פריסת המדיניות (הושין קנרי) – Hoshin Kanri Policy Deployment

כלי אסטרטגי לקבלת החלטות אשר מתמקד במשאבים ביוזמות קריטיות הדרושים להשלמת היעדים העסקיים של החברה. מתבצע שימוש במטריצה ויזואלית, 3 עד 5 יעדים ראשיים נבחרים כאשר האחרים לא נבחרים בצורה ברורה. היעדים הנבחרים מתורגמים לפרויקטים ויורדים לשלב היישום בחברה. התקדמות בהשגת היעדים נמדדת על בסיס קבוע. המשמעות המילולית של 'הושין' היא 'מתכת זוהרת' או באופן יותר פיוטי היא 'הברק של החנית של מדריך חלוץ המוביל את הדרך' והמשמעות המילולית של 'קנרי' היא 'שליטה'.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם