כשלים נפוצים ביישום Lean Management

למרות הוותק בקיומה של מתודולוגית ה-Lean למעלה משבעה עשורים רק בעשור האחרון התפתחו מתודולוגיות הנוגעות ישירות בגורם ההצלחה או הכישלון העיקרי ביישום: הטמעת התרבות וניהול השינוי.

מחקר המציג את המכשולים העיקריים בהגעה להטמעה מוצלחת מסכם שכדי להפוך את ה-Lean לפילוסופיה עסקית, ככל שההנהלה תאמין יותר בתהליך ה-Lean, כך קל יותר יהיה לבצע טרנספורמציה ארגונית ולקצור את הפירות.

המחקר מציין כמה לקחים רלוונטיים לביצוע כפעולות מנע ארגוניות ואו התארגנות נחוצה טרום יישום על מנת לשפר את שיעורי הצלחת היישום:

חשיבותה המרכזית של ההכשרה – הכשרה אינה צריכה להיות בחסר; מעל 75 אחוזים מהמנהלים חשים שכוח העבודה ו/או יכולות הניהול והפיקוח על יישום ה-Lean היו בלתי מספיקים.

לפיכך אובחנו הכשרות והדרכות כפעולת מנע חשובה המסייעת ביישום ובצמצום משך הזמן לטרנספורמציה.

יישום ה-Lean כמאמץ ארגוני ניכר – צריכה להיות הכרה והבנה בארגון שהיישום דורש מאמץ ניכר ומייצר עומס רב על המנהלים בנוסף לחובותיהם הרגילים.

54% ממשתתפי הסקר הדגישו שמשמעות האחריות הנוספת ליישום, היא מאבקם עם הזמן הנדרש כדי ליישם את ה-Lean, בעיקר בהתחלה.

מסע Lean אינבידואלי – המסע של כל ארגון מתחיל בנסיבות שונות, ולכן לא קיים מתכון ייחודי. ההנהלה צריכה להכיר שאין נוסחה או הוראת שעה המבטיחה הצלחה פשוטה. על ההנהלה לפעול באופן נחוש בהתאם לעקרונות הלין אך בה בעת להתאים את הכלים והשגרות לארגון, לסביבה ולתקופה.

התאמה ארגונית – ארגונים צריכים להכיר ולהבין את המושגים אך נדרשים ליישם אותם בהקשר האירגוני שלהם.

חסם כספי – ב 75% מארגונים קטנים העלות נחשבה כמכשול עיקרי ואילו פחות מ 45% ראו בכך בעיה בארגונים בינוניים וגדולים. בארגונים גדולים התרבות, ההכשרה והרחבת המיקוד הם אלו שהיווה מחסום העיקרי.

העצמת עובדים – העמצת עובדים מהווה תפקיד חיוני בכל יישום Lean ונראה שלעיתים תכופות המנהלים נאבקים להאציל את האחריות כראוי.

 

לסיכום, אין לראות את ה-Lean בראיה צרה של כלים, טכניקות ושיטות עבודה, אלא בגישה הוליסטית אשר מרחיבה עצמה מעבר לגבולות רצפת הייצור.

היתרונות בשיטה אינם ניתנים בקלות לכימות; לפיכך יש להתייחס ליישום כמחויבות לטווח ארוך, כשהמטרה הסופית של היישום צריכה להיות מוצגת כפילוסופיה.

יישומים רבים התעלמו מהיבטי הפיתוח הארגוניים הפועלים כמנגנון להחזיק דברים יחד; זה כולל ניהול תהליך השינוי שיהיה מיושר לתרבות, גמול ביצועים, תגמול, מדידת ביצועים, וארגון כוח העבודה. נראה כי יכולות וביצועי ההנהלה מהווים גורם מעכב ומדאיג.

כמו כן נראה שההבנה בקרב בעלי המניות שתפיסת ה-Lean מיושמת מזה לפחות כ-30 שנה (ויש שיטענו כמעט מאה שלמה) ומסייעת בשיפור הביצועים העסקיים, מהווה גורם משכנע את בעלי המניות והבעלים.

ארגונים צריכים להכיר בכך שיש מעט מאוד ביכולתם לעשות כדי 'לקפוץ' למצב הסופי של תהליך הלמידה של טויוטה ורק ליישם את התוצאה הסופית.

תמצית המחקר במספרים:

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם