חג פסח ומצוינות אישית וארגונית

הקשר בין התרבות היהודית העשירה ותרבות של מצוינות הינו מרתק בעיני. לעיתים קרובות יש קווים מקבילים רבים בין התרבות היהודית ומצוות החג לבין תרבות של מצוינות שאני מאמין בלב שלם שנתמכת ונסמכת על רובדים תרבותיים עמוקים.

תקופת השיעבוד במצרים:

בתקופת השעבוד של בני ישראל במצרים, המצרים העבידו את ישראל בפרך בלבנים.
במדרש מובא 'וירא אלוקים'. מה ראה – ראה שהיו מרחמים זה על זה. כשהיה אחד מבני ישראל משלים סכום הלבנים קודם חברו, היה בא ומסייע לחברו.
תרבות של מצוינות מעודדת עבודת צוות, שיתוף פעולה, ערבות הדדית ומתגמלת את הארגון בעובדים מועצמים ומעורבים. כל אלו תומכים בעקרונות הנמצאים ברובד התרבותי וברובד שיפור התהליך במודל Shingo למצוינות.

הסוד מאחורי החמץ והמצה:
בערב פסח, חלה על כל אדם החובה לבדוק את החמץ. בדיקת החמץ היא כנגד בדיקת השלילה שנמצאת בקרבנו ומידותינו הרעות – קנאה, תאוה וכבוד (אגו), לבדוק האם פעולותינו מועילות או מזיקות לסביבתנו ולחברתנו.
חמץ ומצה אותיותיהן שוות חוץ מה-ה' ומה-ח' שההפרש ביניהן הוא פסיק קטן. ובכך נרמז כי המרחק המפריד בין היכולת שלנו לעשות טוב או רע הוא כל כך קטן, כך שאנו צריכים תמיד לבדוק את עצמנו ולוודא שאנחנו במסלול הנכון – שפעולותינו מועילות לסביבתנו ולחברתנו.
בדיקת החמץ ובדיקת ה'חמץ' העצמי משולה ל Hansei – התבוננות פנימה אל עצמי. אבן היסוד לתרבות של מצוינות ולאותו 'שיפור מתמיד' אשר אליו תמיד נשאף.
את ההבדל הקטן 'כפסיק' נקשור בתרבות המצוינות לנושא המנהיגות ולהתנהגויות המנהל. הרי הכוונה תמיד טובה וקל מאוד לתת תשובה במקום לשאול שאלה, להשיא עיצה במקום לחנוך לניתוח הסיטואציה, להגיד במקום לתת להתנסות.

האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו היא לבצע את ההתבוננות העצמית, למצוא את ה'חמץ' העצמי ולשאוף לעקרונות המצוינות בכל פעולה שאנו עושים.


ובזאת אסיים ואאחל חג שמח. חג של צמיחה, שגשוג, התעצמות, חדשנות, למידה והנאה בכל אשר תעשו.

בברכה,
זוהר בנור
מנכ'ל – Lean Israel

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם