TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

ניהול ויישום אסטרטגיה - Hoshin Kanri

רקע

Hoshin Kanri (ניהול / יישום אסטרטגיה) הינה מתודולוגיה לניהול אסטרטגי באופן דינמי אשר אומצה ע'י ארגונים מובילים ברחבי העולם בהצלחה רבה. המטרה של המתודולוגיה היא להבטיח סנכרון והתאמה בין הגופים השונים בארגון לטובת השגת יעדי העל של הארגון, החל בצוות ההנהלה עצמו ועד לעובד ולנציג בשטח. בבסיס המתודולוגיה עומד העיקרון של קישור והתאמה של הפעולות המתבצעות ביום יום עם החזון והמטרות האסטרטגיות של הארגון לטווח ארוך ביחד. הקישור וההתאמה של הפעולות לחזון האסטרטגי, מתבצעים דרך תהליך תכנון שנתי אשר קובע את הפעולות, לוחות זמנים, משאבים ואנשי המפתח האחראים. תהליך זה מאפשר לפתח דיאלוג בין מנהלים לצוות לגבי היעדים והיכולת לעמוד בהם.
במהלך הסדנא יילמדו ויבינו המשתתפים באופן מעמיק כיצד ה- Hoshin Kanri מתפקד כמוח ומערכת העצבים של פעולות השיפור המתמיד בארגון.

מטרות

 • הבנה כיצד לפרוט אסטרטגיה הארגונית ומטרות העל הארגוניות לתכנית פעולה קלה לתקשור ונוחה לשיתוף כל הגורמים הארגוניים המשתתפים ביצירת שרשרת הערך.
 • הקניית יכולת הכנת A3 תמציתי לטיפול ביעדים העיקריים של הארגון.
 • הבנת הדרכים לגייס את מרכיבי הארגון כולו לטובת מטרות העל הארגוניות, תוך דאגה שבכל רמות הארגון התהליכים מנוהלים לפי השיטה המדעית של PDCA. 

המושגים שיעלו בקורס

 1. שימוש ב A3
 2. Policy Deployment Matrix- PDM
 3. יישום אסטרטגיה קונבנציונלי
 4. מודלים מנטליים
 5. מעגלי PCDA ביישום אסטרטגיה
 6. Value Stream Mapping) VSM)
 7. קאייזן
 8. 5 Why

 

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

לרישום On-Line:

הזמן עכשיו