TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

ללמוד לראות - Intro to Lean Management

טופס הרשמה

חשיפה לתפיסת המצוינות והשיפור המתמיד, הכרות עם שפת ה Lean (ערך, בזבוז), בניית תשתית ידע בסיסית וראשונית וחשיפה לכלי לין בסיסיים.

תכנים:

  • מהי מצוינות ארגונית – תפיסה, עקרונות, שפה והתנהגויות
  • מושגים בסיסיים בשפת ה Lean – ערך, בזבוז, קול הלקוח
  • 'ללמוד לראות' תהליכים, בזבוזים ופוטנציאל לשיפור

ההדרכה שמה דגש על התנסות אישית וקבוצתית, קיום דיונים ושאילת שאלות. היא מעודדת פתיחות, שיתוף ומחברת את הידע הנרכש לסביבת העבודה והתנסות אישית. ההדרכה מייצרת מודעות גבוהה ותחושות חיוביות יחד עם מוטיבציה גבוהה להמשך התהליך ויישום הכלים שנסקרו ובמקביל יוצרת שפה משותפת המאפשרת מעבר משותף לשלב הבא בתהליך.

משך הסדנה: יום אחד.
עלות הסדנה: 720 ₪ + מע'מ לתשלום עד מועד פתיחת הקורס.

תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.
תנאי ביטול: יש להודיע בכתב, עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

טופס הרשמה

הזמן עכשיו