TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Learning to See - היכרות עם עולם הניהול הרזה (Lean Management)

טופס הרשמה

רקע

הסדנא מקנה למשתתפיה את היכולת להתבונן על תהליכי הארגון במשקפי ה- Lean ו'לראות' את הבזבוזים בתהליכים בהתאם לגישת הניהול הרזה. ההבנה וזיהוי הפערים בין המצוי לרצוי יחד עם כלי ה - Lean יעזרו למשתתפים להתוות דרך וליצור מנגנון לשיפור מתמיד בארגון.

בנוסף לתיאוריה, תכלול הסדנא דיונים, תרגולים מעשיים, התנסות והשוואה בין הנעשה בארגונם אל מול תפיסת ה Lean וארגונים מצוינים בעולם

מטרות:

 • היכרות עם עולם ה Lean
 • יצירת מוטיבציה לשינוי - יצירת המודעות והצורך להניע לשינוי
 • כלים בסיסים להתנעת תהליך יישום Lean
 • שינוי גישה ותפיסה אודות תהליכי הארגון.
 • הבנת פוטנציאל השיפור ביישום עקרונות ה Lean בתהליכי הארגון.

עד עכשיו הייתי שומע 'לין לין' והיום אני מבין במה מדובר. אחרי שלמדתי לשים משקפי לין, אני מצליח לראות דברים שלא ראיתי.

גיל דקל | מנהל פרויקט - תדהר

המושגים שיעלו בקורס

 1. קול הלקוח
 2. ערך, בזבוז
 3. Kaizen
 4. זרימה, משיכה
 5. one piece flow, Takt time, SOE, Balance
 6. PDCA
 7. ניהול חזותי ו 5S
 8. Gemba Walk
 9. אפס פגומים, מניעת טעויות (Poka Yoke)
 10. תרשים ספגטי, עבודה סטנדרטית
 11. Muda ,Muri ,Mura
 12. VSM
 13. פתרון בעיות

הרשמה 

למועדי קורסים לחץ על הקישור: מועדי קורסים

להרשמה On-Line לחץ כאן:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו