TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הסמכת מובילי Kaizen

טופס הרשמה

אירועי Kaizen הינם מנגנון ממריץ ביצוע של פרצי שיפור מהירים לביצועים בפרמטרים הקריטיים לארגון. מדובר על צוות עובדים מולטי-דיסציפלינארי של אנשים מהשטח, אשר מתכנס לפרק זמן מוגדר, בניתוק מהעבודה השוטפת וממוקד בקידום פתרון בעיה קריטית לארגון.

הדרך הינה מתודולוגיה ברורה ומונחית ביצועים בעלת הטיה ברורה לעשייה.

בהסמכה זו, נבין מהו אירוע Kaizen בהקשר לפילוסופיית ה-Lean, נקשור אירועי Kaizen למפת שרשרת הערך הארגונית ולתוכנית ההטמעה, נייצר מסגרת עבודה סטנדרטית אך גמישה לביצוע אירועי Kaizen וכמובן נלמד כיצד להגיע לביצוע של אירועי קייזן מצוינים.

תכנים:

  • מהו אירוע קייזן
  • מבנה אירוע קייזן וסוגי אירועים
  • התארגנות לקראת אירוע קייזן
  • הקמת צוות משימתי מוצלח
  • ניהול וביצוע אירוע קייזן
  • Post Kaizen –הגדרה, מעקב ובקרה

ההדרכה שמה דגש על התנסות אישית וקבוצתית, קיום דיונים ושאילת שאלות. היא מעודדת פתיחות, שיתוף ומחברת את הידע הנרכש לסביבת העבודה והתנסות אישית. לקורס זה מגיעים משתתפים ממגוון ארגונים ובכך נוצרת למידת עמיתים מרתקת המאפשרת זירה פתוחה של דיונים, חשיבה, הפרייה הדדית והתמודדות עם אתגרים ארגוניים.

כללי הפעילות:

  • נוכחות חובה.
  • אין להיכנס ולצאת במהלך הקורס / הפעילות. משתתפים אשר לא יימצאו פיזית במהלך כלל ההכשרה לא יוכלו לקבל הסמכה.
  • השתתפות בתרגילים וסימולציות במהלך הקורס הינה חלק אינטגרלי ומהווה תנאי להסמכה.

לתשומת לבך:

  • תנאי מקדים לקבלה להסמכה הוא סיום קורס 'ללמוד לראות – intro to Lean' של Lean Israel בבית הספר למצוינות או בהכשרה פנים-ארגונית

משך ההסמכה: 3 ימים.
עלות ההסמכה: 3,860 ₪ + מע'מ לתשלום עד מועד הקורס.

תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.

תנאי ביטול: יש להודיע בכתב, עד שבועים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

טופס הרשמה

הזמן עכשיו