TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הסמכת מובילי Kaizen

טופס הרשמה

רקע

Kaizen פירושו שינוי לטובה.
אירוע Kaizen הינו אחד מכלי ה- lean הנפוצים. מדובר בפעילות מרוכזת הנמשכת מספר ימים, בה נוטלים חלק כל הגורמים (כל בעלי העניין) השותפים לתהליך מסוים, לשם השגת שיפור משמעותי באמצעות איתור הבזבוזים (MUDA) וסילוקם.
אירוע kaizen מורכב משלושה שלבים:

 1. Pre kaizen הכולל הגדרת הבעיה, הצוות, איסוף וניתוח נתונים ובניית התשתית לתהליך השיפור.
 2. Kaizen event הכולל ניתוח המצב הקיים, העלאת הזדמנויות לשיפור ויישומם
 3. Post Kaizen שהינו מעקב אחר יישום הפתרונות ובחינת התוצאות בהתאם למדדים שהוגדרו.

בסדנא בת 3 ימים יוכשרו המשתתפים להובלה וניהול  איכותי ואפקטיבי של אירוע kaizen. דרך התנסות, סימולציות ודוגמאות יעברו המשתתפים על כל השלבים וילמדו כלים ומיומנויות הנדרשים בכל אחד מן השלבים של האירוע.

בעבר הובלתי מספר אירועי קאייזן וחשבתי שלקורס נוסף בתחום לא יהיה הרבה מה לתרום לי.
שמחתי לגלות שהתבדתי. היה לי עוד הרבה מה ללמוד ו Lean Israel הוסיפו לי ערך רב מנסיונם.
הקורס תרם לי רבות בעיקר בעקבות סימולציות והתנסויות מעשיות שביצענו במהלך הקורס.
ערך נוסף היה בעקבות השתתפות של מובילי לין ממספר חברות מובילות במשק.
יצאתי עם ארגז כלים שיאפשר לי להוביל אירועי קאייזן שיביאו ערך רב לחברה

רועי פלג- מוביל לין תפעול יבשה אלביט מערכות כרמיאל.

מטרות הסדנא

 • הבנת מהות אירוע Kaizen בהקשר לפילוסופיית ה- lean
 • הקניית ידע, כלים וטכניקות לביצוע אירועי kaizen
 • הקניית מיומנויות להובלת אירועי קייזן

המושגים שיעלו בסדנא

 • קול הלקוח
 • ערך, בזבוז
 • Kaizen
 • VSM
 • PDCA
 • ניהול חזותי ו 5S
 • Gemba Walk
 • אפס פגומים, מניעת טעויות (Poka Yoke)
 • תרשים ספגטי, עבודה סטנדרטית
 • Muda ,Muri ,Mura
 • פתרון בעיות וניתוח סיבות שורש – תרשים עצם דג

 

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

לרישום On-Line:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו