TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הסמכת מובילי Lean

טופס הרשמה

הסמכת מובילי Lean הינה קורס שנתי אשר מקנה למשתתפים הסמכה בשלוש רמות:

  1. Lean Practitioner
  2. Lean Expert
  3. Lean Transformation Leader

ההסמכות שמות דגש על התנסות אישית וקבוצתית, קיום דיונים ושאילת שאלות. אנו מעודדים פתיחות, שיתוף ומחברים את הידע הנרכש לסביבת העבודה והתנסות אישית. כל הסמכה כוללת סימולציה ותרגילים המאפשרים להתנסות hands on בעקרונות ובפרקטיקות.

הקורס מבוסס על מודל שינגו למצוינות ארגונית, כאשר בכל שלב בקורס נעלה רמה לאורך המודל.

בכל הסמכה יתבצע סיור בארגון מטמיע או שיחה עם מוביל Lean.

לקורס זה מגיעים מובילי Lean ממגוון סקטורים במשק ובכך נוצרת למידת עמיתים מרתקת המאפשרת זירה פתוחה של דיונים, חשיבה, הפרייה הדדית והתמודדות עם אתגרים ארגוניים.

 

 

 

 

 

תכנים:

 

Lean Practitioner

(3 ימים)

Lean Expert

(3 ימים)

Lean Transformation Leader

(3 ימים)

מודל שינגו ומצוינות תפעולית

גישה הוליסטית למצוינות

מהי תרבות ארגונית, DNA ארגוני

סטנדרטיזציה של ניהול יומיומי – לוח בקרה

הובלת מיפוי שרשרת הערך VSM – מצב קיים ומצב עתידי

הובלת שינוי בר קיימא

פתרון בעיות – מאפשרי תוצאות, Poka-Yoke, A3/A4 קונספטואלי

כלים לבניית מצב עתידי – השלבים ליצירת Pull & Flow

שבירת פרדיגמות ניהוליות

ניתוח סיבות שורש – עצם דג, 5 why's

עבודה סטנדרטית

בניית תכנית אסטרטגית מובנית ע'פ מתודולוגית ה Hoshin Kanri

5S וניהול ויזואלי

הובלת אירוע קייזן

Gemba Walk ושאילת שאלות

 

כללי הפעילות:

  • נוכחות חובה.
  • אין להיכנס ולצאת במהלך הקורס / הפעילות. משתתפים אשר לא יימצאו פיזית במהלך כלל ההכשרה לא יוכלו לקבל הסמכה.
  • השתתפות בתרגילים וסימולציות במהלך הקורס הינה חלק אינטגרלי ומהווה תנאי להסמכה.

לתשומת לבך:

  • תנאי מקדים לקבלה להסמכת Lean Practitioner הוא סיום קורס 'ללמוד לראות – intro to Lean' של Lean Israel בבית הספר למצוינות או בהכשרה פנים-ארגונית
  • תנאי מקדים לקבלה להסמכה II הוא סיום הסמכה I
  • ניתן להרשם להסמכה ה III ללא הסמכות I+II ולקבל תעודת הסמכה של Transformation Leader
  • במידה ובמהלך הקורס יתקיים סיור בארגון מטמיע – ההגעה לארגון והחזרה ממנו היא באחריות המשתתפים

*ייתכנו שינויים בלו'ז ובתכנים

משך ההסמכות: 3 ימים כל הסמכה. 9 ימים בסך הכל.

עלות ההסמכות:
שלב I Lean Practitioner – 4,100 ₪ + מע'מ
שלב II Lean Expert – 4,100 ₪ + מע'מ
שלב III Lean Transformation Leader – 4,500 ₪ + מע'מ
שלב II+I – 7,626 ₪ +מע'מ

* המחירים לתשלום עד מועד הקורס.

תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.
תנאי ביטול: יש להודיע בכתב, עד שבועים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

 

טופס הרשמה

הזמן עכשיו