TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הסמכת מובילי Lean

טופס הרשמה

רקע

קורס שנתי שמקנה הסמכה בשלוש רמות:
Lean practitioner, Lean Expert, Lean Leader.

כל אחד מן החלקים משלב תרגילים סימולציות והתנסות וכן מכיל סיור בארגונים מטמיעים ושיחות עם מובילים.
בסיום חלקו השני של הקורס (Lean Expert) כל משתתף יכתוב יוזמת מצויינות אותה ירצה להטמיע בארגונו ויוכל לבחור בליווי של מהנדס Lean בכיר מטעם Lean Israel אשר יחנוך אותו בהובלה והטמעה.

חלק ראשון ושני (Practitioner ו- Expert ) מהווים את הבסיס והחלק השלישי (Leader) עוסק במנהיגות Lean וניהול שינוי תרבותי בארגון.

לקורס מגיעים אנשים ממגוון חברות ותעשיות ומרמות שונות של הטמעת Lean. הדיונים וההפריה ההדדית תורמים אף הם להעשרת הידע והחשיבה.
הקורס בנוי על בסיס מודל המצויינות של Shingo ובכל אחת מן הרמות מושם דגש על רובד אחר של המודל.

Practitioner– קורס בן שלושה ימים: בחלק זה של הקורס המיקוד יהיה במאפשרי תרבות ושיפור מתמיד של תהליכים.
המושגים העיקריים שיילמדו: מבוא ל- lean ולשמונת הבזבוזים, מאפשרי תרבות, לוח בקרה, VSM, 5S וניהול ויזואלי, עבודה סטנדרטית

Expert –קורס בן שלושה ימים: המשך לחלק הראשון של ההסמכה. חלק זה יעסוק ברמה גבוהה יותר של שיפור תהליכים והמושגים העיקריים שיילמדו יהיו:
VSM עתידי וכוכב צפון, P&F , קול הלקוח, ניתוח גורמי שורש ופתרון בעיות (5 why ועצם דג), A3, קייזן

Leader –קורס בן שלושה ימים: חלק זה של ההסמכה יעסוק בניהול שינוי, התנגדות לשינוי וטיפול בהתנגדויות. הלימה בכלל הארגון ומנהיגות lean.
המושגים העיקריים שיעלו בקורס: Hoshin Kanri, PDM & PDPR, מודל ADKAR לניהול השינוי, מעגלי השפעה. מנהיגות lean, מנהיגות משרתת, GEMBA WALK ושאילת שאלות.


שימת לבכם כי תנאי הכרחי לרישום הסמכת מובילי לין שלב שני (Expert) הינו אחד מאלה:
1. השתתפות בקורס מובילי לין שלב ראשון (Practitioner) במסגרת בית הספר למצוינות של Lean Israel
2. קבלת הסמכה במסגרת הכשרה פנים אירגונית אצל הלקוח, על ידי חברת Lean Israel.

* יתכנו שינויים בלו'ז ובתכנים | * ייערכו סיורים לימודיים/מפגש עם מנהלים כולל דיון ושאלות ותשובות בארגונים שיישמו Lean .

עלות, מועד ומקום
שלב 1 – 4,100 + מע'מ | שלב 2 – 4,100 + מע'מ | הסמכה שלבים 1+2 – 7626 + מע'מ | שלב 3 – 3860 + מע'מ. תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.
תנאי ביטול - יש להודיע בכתב, עד שבועים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.
 

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

להרשמה On-Line:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו