TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

מבוא לתעשיה חכמה- Industry 4.0

טופס הרשמה

בעוד כלל העולם נמצא בעיצומה של המהפכה הרביעית בתעשייה (Industry 4.0) המשלבת טכנולוגיה מתקדמת בתהליכי היצור והניהול בארגון, ארגונים רבים מתקשים ליישם את השינוי בארגונם.

הקורס יחשוף את משתתפיו להתפתחות התעשייה, לתחומים והיישומים המובילים בשוק, לאתגרים המצויים במעבר לתעשייה ולכלים התומכים בהתמודדות עם אתגר שילוב התעשייה החכמה בארגון החל מחיבור לאסטרטגיה וכלה בניהול השינוי במעבר לארגון חכם.

באמצעות תרגולים ודיונים יוכל כל משתתף להבין מהם האתגרים, מהו הפער הקיים בארגון שלו עם הכניסה למהפכה הרביעית וכיצד יש לפעול על מנת להניע את הארגון מהמפעל התעשייתי המסורתי לעבר מפעל חכם ומתקדם.

תכני הקורס:
• חשיפה להתפתחות התעשייה ול- 4.0 INDUSTRY
• הגישות והטכנולוגיות השונות ליישום במפעל החכם
• הבנת הפוטנציאל במעבר לתעשייה חכמה
• יצירת מוטיבציה להניע לשינוי
• חשיפה לכלים לקידום היישום 

משך הסדנה: יום.

עלות הסדנה: 720 ₪ + מע'מ לתשלום עד מועד פתיחת הקורס.
תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.

תנאי ביטול: יש להודיע בכתב, עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

טופס הרשמה

הזמן עכשיו