מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם 4.54

ההתפתחות הטכנולוגית בשני העשורים האחרונים יצרה סביבה עסקית אשר מחייבת ארגונים להתמודד 'בזמן אמת' עם השונות, השינויים והתנודות בביקוש.
על התעשייה הישראלית להשתפר באופן משמעותי בשנים הקרובות ולסחוף איתה תנופת צמיחה שתבוא לידי ביטוי בהרחבת והקמת חברות תעשייה ישראליות פורצות דרך וחדשניות.

לכן, משרד הכלכלה והתעשייה יצא בתוכנית סיוע לשם הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות, הוראת מנכ'ל 4.54.

הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשה לסיוע הינה: עבור סיוע למפעל אחד בתאגיד או עד 2 קווי יצור במפעל אחד בתאגיד. המסלול מעוגן בהחלטת הממשלה בדבר 'חיזוק כושר התחרות של התעשייה' (מספר 3392).

תוכנית הסיוע מורכבת משני מרכיבים:

  • השקעות הוניות –
    • השקעה באחת מטכנולוגיות ייצור מתקדם.
    • השקעות הוניות שהן לא טכנולוגיות לייצור מתקדם, אך הן דרושות לצורך הטמעת הטכנולוגיות החדשניות.
  • השקעות רכות – שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחווית הלקוח, ייעוץ לחדשנות בעיצוב.

הסיוע ניתן למפעלים באזורי עדיפות לאומית (30% מסך ההשקעה) וליתר המפעלים משאר הארץ (עד 20% השקעה) על בסיס הקצאה תחרותית.

מדדי התוכנית:
המדד העיקרי של התוכנית הינו 'ערך מוסף' כפי שיבוא לידי ביטוי במדד 'ערך מוסף לשעה' ו 'ערך מוסף למשרה'.
על הארגון להגדיר מדדי תוצאה ותוצאות רצויות בתכנית העבודה ואת שלבי ההתארגנות והביצוע לקראתן.

חברת Lean Agile Israel הידע והניסיון לתמוך בכם בתהליכי הגשת הבקשה, ביצוע האבחון וליווי הארגון בהטמעה מוצלחת.
לקביעת פגישה וקבלת הצעה אנא פנו אלינו: office@leanisrael.co.il

 לפירוט באתר משרד הכלכלה: 'הקצאה במסלול הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ'

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם