TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

מניעת טעויות - פשוט אבל חכם

 רגיל לכלי הלין השונים, העקרונות ברובם פשוטים.
כרגיל פוסטים שלי, אני אנסה רק לתת דגשים מזוית הראיה האישית שלי.

טעויות מתרחשות ותמיד יתרחשו, דבר זה הינו אינהרהטי לעבודה, לרצון לאפקטיביות גוברת לניצולת, מהירות וכו'. מניעת טעויות או בשם היפני Poka Yoke הינו התהליך לצמצום טעויות, מניעת יצירת פגומים ומניעה מפגומים מלהתקדם בתהליך (במידה ונוצרו).

החרוצים ביננו מזהים את ניחוח פילוסופיית ה Zero Defect Quality והמנוסים בלין כבר חשים כיצד 5S, עבודה סטנדרטית, ביקורת מקור, Autonomation וכו' מתקשרים ומקושרים.

מניעת טעויות בפשטות מדברת על 4 רמות של פעולה: סילוק, מניעה, איתות והתמודדות.
אנו, המנהלים, מאוד 'חזקים' בהתמודדות והמהנדסים חזקים ב'איתות' (יצירת דגלים ויזואליים להתרחשות בעיה). מה שרובנו שוכחים הינו שראשית יש לנסות לפעול לסילוק הפעילות אשר יוצרת את הפגומים (סילוק/איחוד/ביטול) ואח'כ לפעולות למניעה של היווצרות הפגום ורק אח'כ לשני השלבים הבאים.

במקרים רבים נמצא ששלב מסויים לא רק שיוצר פגומים אלא הינו גם muda...ולכן זיהוי השלבים, סיווג כערך, ביזבוז או ביזבוז משני, הבנת סיבת השורש, פעולה לסילוק, או פישוט ואח'כ למניעה הינם הבסיס לעבודה במניעת טעויות.

למעשה ביזבוזים הינם סימפטומים של טעויות.