TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

ניהול שינוי - על מה ולמה

 אז ניהול השינוי זו כותרת נפלאה להרבה קורסים, מחקרים ואף מקצוע.

וללא שמץ זילזול זהו גם אחד מהמאתגרים שבתהליכי ניהול (והמעניינים).

אך במה זה בדיוק עוסק?

אז קודם כול ולפני הכול מדובר באורגן בתוך אורגניזים (קרי, באדם, צוות, קבוצה בתוך ארגון או חברה). ולכן נדרש להבין שמעבר לתיאוריה, מעבר לקורט לווין, מעבר לג'ון קוטר ולאחרים מדובר על נפש של מישהו.

ומכיוון שמדובר על אנשים מייד צריך להבזיק במוחנו שמדובר גם על תקשורת, על מסרים, על 'הסיפור שלי והסיפור שלו' (אמפטיה) וכן...גם על פוליטיקה וכוחות ומתנגדים ומנהיגים....ואם כך הרי שמדובר כבר בתהליך ומכאן קצרה הדרך להבנה שנדרש תכנון מסודר, ידע, תיאוריות וכלים.

מכיוון שבאופיי ובמקצועי אני חסיד של תהליכים, אני שמח שגם בניהול שינוי יש סידרה של צעדים וטקטיקות שיש להפעיל (ואותם ניתן למצוא בספרי ניהול רבים ולא אפרט כאן). את הדגשים הפרטיים מהניסיון המצטבר שלי ושל אנשים סביבי אשמח לחלוק פה:

יהיה מתודי ומסודר. תכנן מראש – את הצעדים, את סדר הדברים, את הכלים בהם תשתמש, את האנשים בהם תיעזר, איתם תוביל ולהבדיל, איתם תתמודד.

קשור וחבר לאסטרטגיה של הארגון, בחן וקשר לסביבה החיצונית (שוק, מתחרים, טכנולוגיה)

צור מוטיבציה, תקשר, דבר אל האנשים, עבוד איתם, שווק את הצורך בשינוי, בחר מסרים וחזור עליהם

אל תיסגר בדלת אמותיך, הסתובב בשטח, צור אינטראקציה עם האנשים.

אי מייל הינו כלי מצויין..... וגרוע. אי מייל במקום שיחה פנים אל פנים עלול ליצור תגובת שרשרת הרסנית.

עבוד עם האנשים, שוחח, הסתכל בעיניים. גם פרוייקט פשוט של העתקת מקום פיזי הינו נושא מורכב של ניהול שינוי. בטח נושאים מורכבים וארוכים יותר. התעלמות ממימד השינוי מקטין מאוד את הסיכוי להצלחה, מאריך את הפרוייקט, מגדיל את המשאבים ועושה כאב ראש גדול לכולם (פרויקטים מסוימים הנראים טכניים הינם 80% שינוי ורק 20% הנושא הטכני גרידא).

ולסיום ציטוט:
“ In the final analysis, change sticks when it becomes the way we do things around here.” John P. Kotter, Leading Change