TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

המטרות העיקריות ביישום Lean

בעולם התחרותי של היום, עולם רווי המשברים, ארגונים רבים עוסקים בסוגיית ההתיעלות התפעולית ושואלים עצמם איך ומה נכון?
אני מאמין שיישום Lean זו הדרך הנכונה להתמודדות עם עולם תחרותי,
עולם שבו המושג Time to market הופך להיות יותר ויותר בעל משמעות ,
וזאת מכיוון שביישום Lean אנו משיגים את המטרות העיקריות הבאות:
1.      קיצור זמן תגובה Lead Time (LT)
2.      שיפור האיכות
3.      צמצום עלויות
באם נבחן לעומק את שלושת המטרות נראה כי בגישה המסורתית קיימת סתירה פנימית ואסביר:
1.      קיצור זמן תגובה בד'כ יהיה כתוצאה מהגברת קצב הייצור שלרוב גורר אחריו עלויות נוספות. האפשרויות הנפוצות ליישום הן:
·         רכש מכונה מתקדמת יותר.
·         מהירות על חשבון איכות הייצור - המשמעות גידול ב % הנפל ובעלויות.
·         שעות נוספות / שכפול תחנת ייצור - מן הסתם משכפל את הבזבוזים בתהליך.
 
2.      שיפור האיכות לרוב יהיה ע'י הוספת נקודות ביקורת ובקרה או ע'י הורדת מהירות בקצב הייצור. שתי פעולות אלו יובילו להארכת ה LT ולגידול בעלויות.
 
3.      צמצום עלויות לרוב יהיה ע'י צמצום כ'א , ביטול נקודות בקרה וכד'. פעולות אלו, מעבר לאווירה העכורה והורדת המוטיבציה בקרב העובדים, לרוב תיגרומנה לכך שלעובדים שנשארו תהיה יותר עבודה ויצומצמו עודפי הזמן, מה שיצור יותר עבודות ממתינות בתור ומכאן הLT  יתארך.
לדוגמא: צמצום באנשי אחזקה יתן לנו כביכול חסכון מיידי בעלות השכר, אך רמת השירות של האחזקה תיפגע, וכתוצאה מכך זמן המתנת המכונות לטכנאי יתארך.
פעולות אלו יובילו לכך שה OEE יקטן וכך גם התפוקה ליחידת זמן תקטן, ומכאן הדרך לאיחור באספקות ואי שביעות רצון הלקוח קצרה.
ביישום Lean שלושת מטרות אלו משתלבות יחד וזאת ע'י בניית תהליכים רזים מבזבוזים, עבודה סטנדרטית, עבודה במשיכה: מה שצריך מתי שצריך וכמה שצריך.
אם נבנה את התהליכים שלנו נכון ונסלק מהם את הבזבוזים, כלומר, נוציא מהתהליך פעולות מיותרות, תוך שמירה על עקרונות ה Lean ניצור:
1.      תהליך קצר יותר (צמצום LT), שכן כל שלב נוסף בתהליך גוזל זמן.
2.      תהליך איכותי יותר, שכן בכל שלב יש סיכוי לטעות– צמצום שלבים מצמצם את הסיכוי לטעות.
3.      תהליך זול יותר שכן כל שלב בתהליך עולה כסף.
לסיכום, יישום Lean הינו אתגר מורכב ולא פשוט כלל, אך הוא הדרך הנכונה להשיג את מטרות העל של הארגון, לטובת הגדלת היתרון היחסי על פני המתחרים שיוביל להגדלת נתח השוק והגדלת רווחיות הארגון .