TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Lean Project Management

ניהול פרויקטים הנו תחום רחב המתקיים במגוון רב של מגזרים, תעשיות ושירותים.

מרבית הפרויקטים הנם סוג של תהליך ייצור זמני, חלקם באופן חד פעמי או בתדירות נמוכה מאד, כגון: הפקת סרט, תוכנה, בניה, תשתיות (כבישים, גשרים וכו'), אניות, אמצעי לחימה ייחודיים ועוד.

המורכבויות בפרויקטים הינן מגוון רב ומשתנה של משימות ומשאבים, תלות בין משימות, משך שונה ומשתנה בין משימות, קבלני משנה עצמאיים וכיוצא בזה. כל אלה יוצרים שונות גבוהה מאד בתהליך.

יישום מתודולוגית ה-Lean תומך בהשגת המטרות של יצירת מקסימום ערך, צמצום בזבוזים, יצירת זרימה ומשיכה וכמובן צמצום השונות וחוסר האיזון (Mura).

במצגת המצורפת ניתן להבין כיצד עקרונות אלו באים לידי ביטוי בניהול פרויקטים להשגת קיצור משך הפרויקט, צמצום עלויות הפרויקט ושיפור איכות הביצוע.