TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

יפן - בלוג הנסיעה - פוסט 1: התארגנות לנסיעה

מתארגן לנסיעה ליפן, לפגוש את ידידנו מה Kaizen Institute ובעיקר לבקר בחברות וארגונים. מחכה בקוצר רוח לבקר בסדנאת האחזקה של ה Shinkansen (ה- Buller train הידועה, אשר מגיעה ל 300 קמ'ש נסיעה ומגיעה לתחנות בדיוק של שניה). 

רכבת

כבר המהלך ההתארגנות מתחילים להבין את המדינה - הנסיעה ב subway, הבקשה לנימוסים, קרון לנשים וילדים (בשעות העומס בבוקר), ההסבר המפורט באתר של הרכבת התחתית ובעיקר הניהול הויזואלי; אם בשיטת סימון הקווים, התחנות, היציאות, שער הכרטיסים ליציאה, שער הכרטיסים הכתום למעבר בין קווים וכו'.

מצד אחד חשש - תרבות מאוד שונה, חוקים ומנהגים. מצד שני הקלה - הניהול הויזואלי שולט, נסתדר 

הנה דוגמא לפוסטר לנימוסין ברכבת:

 שלט ביפן - חתול ברכבת    שלט ביפן - פנגוינים ברכבת  שלט ביפן - לנשים בלבד