TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

יפן - בלוג הנסיעה - פוסט 3: ביקור בטויוטה – Toyota Kyushu

טויוטה הינו מפעל אדיר ממידים המורכב מקווים רובוטים וקווי הרכבה.

הסיפור כי בקווי טויוטה יוצר רכב כל 30 שניות או דקה וכי כל רכב הינו אחר – סוג, גודל, צבע ואף מורכבות הרכבה......הינו נכון.

טויוטה Kyushu מפורסמת בזכות הארובות הצהובות שלה. צהובות, כמובן לא במקרה, על מנת שיהיה קל לזהות ולראות פליטה של עשן שמשמעותו מזהמים. באי קיושו כל המפעלים שביקרנו בהם מקפידים מאוד באיכות הסביבה ופעילים במניעת זיהומים ושמירה על הטבע.

סיור Lean ליפן - מפעל טויוטה

הלמידה העיקרית של הקבוצה בטויוטה הינו של עקרון ה JIT  ועקרון ה Jidoka.

עקרון JIT - Just in Time - בדיוק בזמן     עקרון Jidoka

שני עקרונות יסוד שהתפתחו עוד לפני היות טויוטה מפעל רכב (עוד בהיותם יצרני נולים לאריגה והמצאת המעצור המכני שעוצר את המכונה בעת קריעה של חוט סריגה). 

Eiji Toyoda, Taichi Ohno     Sakichi Toyoda, Kiichiro Toyoda

דבר נוסף מרשים בטויוטה הינו מרכז ההדרכה שלהם ובעיקר ההמחשה של חשיבות הבטיחות (הדגמה של משקולת מוחצת קנה במבוק בתוך נעל שאינה נעל בטיחות הינה די משכנעת...). מרשים גם למידת היכולות הנדרשות לעבודה יעילה בקו (כגון איסוף 7 ברגים בדיוק ב'מכה אחת' או הפיכה של כיוון מעצור – כולם נלמדים ומתורגלים במרכז ההדרכה לפני מעבר לעבודה בקו כעובד חדש).

בנוסף פועל שם צוות Kaizen  שבמונחים של ישראל הינו קוראים לו צוות חדשנות והוא באמת מופלא, ממציא כלי עזר לעבודה על הקו לשיפור עבודת המרכיב ולחסכון באנרגיה – כמובן שצוות זה מורכב בעובדי קו.

טויוטה - חתנו ספרים     Toyota iGo

סיור לטויוטה - מכוניות