TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

יפן - בלוג הנסיעה - פוסט 5: ביקור בדייהטסו

ב-Daihatsu Kyushu מייצרים... מכוניות. 59,300 מכוניות קטנות (פחות מ 660cc) בחודש. 8 סוגים של רכבים ברמת מורכבות שונה: 'מורכבות', 'בינוניות' ו'פשוטות' לייצור. כולן ביחד על הקו אחת אחרי השנייה בצבעים, סוגים, גדלים ואבזור שונה אך בזמן TAKT קבוע!

דיהצסו - סיור Lean ליפן

הקווים הם 'עבים וקצרים', תתי הרכבות מוכנות ובקו ההרכבה עובדים מתחת ולצד הרכב במקביל לעובד העובד בתוך הרכב. לוחות בקרה, אנדון ושימוש בצבעים נפוץ. המעניין בדייהטסו שראינו סביבה לא קיצונית בניהול הוויזואלי וב 5S. כלי עבודה יכולים להיות מפוזרים באזור העבודה, יש סימונים אבל יש גם חריגות. לעומת זאת בקו הרכבה שמייצר 1900 רכבים ביום, עדיין אם מתגלה טעות (טעויות מתגלות ע'י העובד בזמן העבודה בד'כ ובכל מקרה לא עוברות נקודת ביקורת), הרכב יוחזר לעובד ולתחנה בה נוצרה הטעות על מנת לתקנה וזאת למרות כל הסירבול הכרוך בכך.

כל רכב מקבל קיט מלא שעומד בצד או נכנס פנימה בארגזים קטנים ומסתובב עם הרכב. ארגז זה משמש גם כנקודת ביקורת איכות לכך שכל החלקים הורכבו (הקופסא צריכה להיות ריקה בסוף התחנה).

גם בדייהטסו קיים  'חוט אוטובוס' לעצירת הקו (עיקרון ה'אנדון') ונכחנו בשתי עצירות, כל אחת לא ארכה יותר מ 10 עד 30 שניות.

קבוצה של סיור Lean ליפן