TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

מצגת של זהר בנור מהמפגש עם התאחדות התעשיינים

להלן המצגת שזהר בנור, מנכ'ל חברת Lean Israel, העביר במהלך הרצאתו בפני התאחדות התעשיינים שנערכה בחודש דצמבר:

בנוסף, ניתן לצפות במצגות אחרות מאותו מפגש באתר הזה.