TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

מתכננים טרנספורמציה ארגונית?

מתכננים טרנספורמציה ארגונית?

קבלו טיפ 1# - את מי כדאי לגייס אליכם לשינוי

כוחם של ארגונים הרוצים לשמר מובילות בשוק נובע מיכולתם להגיב ביעילות לשינויים הנדרשים מהם ומסוגלותם להתאים את המערכת הארגונית בהתאם.
שינויים הינם חלק אינטגרלי מחיי הארגון, סוגי השינויים הארגוניים בארגון משתנים בגודלם ובהשפעתם על המשאב האנושי אך באחריות ההנהלה לוודא שכל שינוי מנוהל בצורה האופטימלית ועל אחת כמה וכמה כשמתבצעת טרנספורמציה ארגונית כוללת.

כחלק מהמאמץ לניהול השינוי, יש לגייס אלינו את יחידת משאבי האנוש ולהבין את תפקידה בשינוי. לרוב חברי היחידה יתפסו כמובילי השינוי הארגוניים בתהליך תכנון והטמעת שינוי ארגוני ולכן עליהם לפתח מיומנויות של הובלת שינויים וחניכת מנהלים וכן להכיר מודלים וכלים שיסייעו להם בתפקידם זה.

לין אג'יל ישראל מומחית בטרנספורמציות ארגוניות ומציעה לקהל הרחב סדנה בנושא:

'תפקיד משאבי אנוש בטרנספורמציה ארגונית'
בסדנה נעסוק בתפקידה של יחידת משאבי האנוש כמובילי השינוי. כמו כן נעמיק במרכיבי השינוי הקורה בתהליך הטמעת מצוינות עסקית שהינה שינוי מאתגר שכן הוא משפיע על מרכיבים רבים ממאפייני התרבות הארגונית.
הסדנה הינה בת 2 מפגשים, בהם נתמקד בנושאים הבאים:
• אפיון סוג השינוי הארגוני מולו עומד הארגון והבנת השפעת השינוי ברמה הארגונית והאישית
• Behavioral Thinking- חשיבה שמובילה להתנהגויות שמובילת לתוצאות
• אפיון והכרת האלמנטים ההכרחיים בבניית תכנית הטמעה להפיכת השינוי לחלק אינטגרלי בתרבות הארגונית וכלים תומכים להשגתם - השילוב האופטימלי בין מודל ניהול השינוי של Kotter למודל ADKAR, רמות לוגיות, מעגלי השפעה ועוד.
• חידוד השינויים הקורים בארגונים המטמיעים מצוינות עסקית והשפעתם על ההון האנושי בארגון (השינוי בתפיסות ובהשלכה בתפקיד המנהל והעובד, השגרות וההתנהגויות המשתנות)
• חיבור בין תחומי האחריות של משאבי אנוש לבין מאפייני השינוי אותו הארגון עובר.

אוכלוסיית היעד: הסדנה מיועדת למנהלים יוזמי השינוי, מנהלים/ות משאבי אנוש בדרגים שונים בארגונים אשר מתכננים או מלווים שינויים ארגוניים בארגון.
בסדנה משתתפים ממגוון סקטורים במשק ובכך נוצרת למידת עמיתים מרתקת המאפשרת זירה פתוחה של דיונים, חשיבה, הפרייה הדדית ונטוורקינג להמשך.

הסדנה שמה דגש על התנסות אישית וקבוצתית, קיום דיונים ושאילת שאלות. היא מעודדת פתיחות, שיתוף ומחברת את הידע הנרכש לסביבת העבודה והתנסות אישית. הסדנה מייצרת מודעות גבוהה ותחושות חיוביות יחד עם מוטיבציה גבוהה להמשך התהליך ויישום הכלים שנסקרו ובמקביל יוצרת שפה משותפת המאפשרת מעבר משותף לשלב הבא בתהליך.

הסדנה תתקיים ב 30-31.3.2020. לפרטים נוספים והרשמה: 04-6475444 (שלוחה 1), school@leanisrael.co.il