TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הידעת? שיפור פריון ב30% בשנה אפשרי עוד לפני שמכניסים מכונות ומערכות מתקדמות.

הידעת?
שיפור פריון ב30% בשנה אפשרי עוד לפני שמכניסים מכונות ומערכות מתקדמות.

איך עושים את זה?
משרד הכלכלה והתעשייה מוביל בשנתיים האחרונות תכנית סיוע (הוראת מנכ'ל 4.44) לשם העלאת הפריון בתעשייה המסורתית ומעורבת מסורתית לרמה הקרובה יותר למדד מדינות ה OECD.
תכנית הסיוע מורכבת ממרכיב תמיכה הוני ומרכיב תמיכה 'רך' (ליווי ייעוצי) ומתמקדת במדדי ומתודולוגיית המצוינות התפעולית ו Lean במטרה להעלות את מדד ה'תוצר גולמי לשעת עבודה' בכ- 30% לפחות.

דוגמא לכך היא ארגון יצרני בקיבוץ בצפון אשר זכה בתכנית והחל את מסעו בתחילת שנת 2018:
בעזרת בניית תשתית ליצירת תהליך בזרימה ומשיכה, ניהול ויזואלי, בניית שגרות ניהול, מנגנונים להעצמת עובדים ולחשיבה סיסטמתי לפתרון בעיות שורש הארגון בנה תהליך והקנה יכולות לעובדים ולמנהלים והביא לשיפור מדדים עסקיים אשר חוללו מהפכה בארגון, כפי שניתן לראות בטבלה:

** מועד הגשת מענק הבא 13.8.19, מהרו להירשם!
מעוניינים לשמוע עוד פרטים על המסלול? קישור לתוכנית