TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Lean Healthcare

יישום עקרונות וכלי Lean (ניהול רזה) בתחום הרפואה ברחבי העולם כבר הוביל לתוצאות דרמטיות:

Lean היא גישה אסטרטגית-ניהולית הדוגלת בשיפור מתמיד. הגישה, אשר מוסדות רפואיים רבים בעולם כבר מיישמים, כוללת אלמנטים תרבותיים וטכניים ליצירת ארגון הממקסם את הערך ללקוחותיו והוא בעל יכולות עצמאיות לשמר תרבות של מצוינות.

העקרון הבסיסי בגישת ה Lean הוא פשוט – זיהוי פעולות שאינן מוסיפות ערך בתהליך העבודה (בזבוז/Waste/Muda בשפת ה Lean) וסילוקן. תפיסת ה Lean יוצרת מערכת תרבותית התומכת בשיפור מתמיד של תהליכים ע'י כולם כל הזמן – רופאים, אחריות, צוות אדמיניסטרטיבי, צוות סיעודי. כאשר מוטמעת נכון, לתפיסה השפעות משמעותיות על ביצועי בית החולים:

 

השיפור אינו רק במדדים, Lean Healthcare יוצרת תרבות ארגונית שונה המאפשרת שימור של התוצאות לאורך זמן יחד עם שיפור מתמיד של התהליכים על ידי הצוות עצמו.השיפורים בשורה התחתונה נשענים על תרבות של מצוינות אשר מייצרת רמת שירות ואיכות טיפול גבוהים יותר למטופל לצד עלייה בשביעות הרצון וירידה בלחץ ובשחיקה אצל הצוות המטפל.

חברת Lean Israel מקיימת שיתוף פעולה עם מומחים עולמיים בתחום ובכך מאפשרת למוסדות וארגונים רפואיים בארץ ללמוד מהניסיון הרב בעולם הרפואי ולקבל הובלה ותמיכה לבנייה של היכולות הארגוניות הנדרשות על מנת ליצור ולשמר תרבות של שיפור מתמיד. שיתוף הפעולה מאפשר לקבל את המתודולוגיה, הניסיון העשיר והיכולות בעולם ה Healthcare בשילוב עם הניסיון העשיר של Lean Israel בהטמעת מצוינות ארגונית בעשרות ארגונים בארץ כנציגות מקומית מקצועית ומנוסה דוברת עברית.