TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הכשרת מובילי אירועי Kaizen

קורס נוסף של הסמכת מובילי Kaizen הסתיים בבית הספר למצוינות של Lean Israelבחודש יולי האחרון אשר בסיומו יצאו 8 בוגרים מ-5 חברות שונות מצוידים בכלי Lean משמעותי נוסף ועם מסוגלות להובלת אירועי Kaizen שיקדמו את המצוינות התפעולית בארגונם.

Kaizen פירושו שינוי לטובה והוא יושב בבסיס התפיסה של מתודולוגיית ה Lean management.
ארוע (Kaizen (Kaikaku הינו אחד מכלי הLean הנפוצים בשימוש שכן הוא אירוע ממוקד ותחום בזמן המשלב התכנסות של צוות עובדים מולטי דיסציפלינארי אשר מתנתקים מהעבודה השוטפת וממוקדים בקידום פתרון בעיה או ייעול תהליך עבודה אשר קריטיים לארגון וזאת דרך עבודה סיסטמטית ייעודית, ניהול שינוי ויישום מיידי. ישנם 4 סוגי ארועי Kaizen שונים; אך כולם מורכבים מארבעה שלבים מרכזיים עליהם למדו המשתתפים בקורס:

 

1. שלב ה Go/No Go – זיהוי ההזדמנות , קביעת יעדי השיפור וקבלת המנדט ליישום
2. שלב ה Pre Kaizen - הגדרת הבעיה, בניית הצוות המוביל, איסוף וניתוח נתונים ובניית התשתית לתהליך השיפור.
3. הארוע Kaizen event - מיפוי וניתוח המצב הקיים, העלאת הזדמנויות לשיפור ויישומם
4. שלב ה Post Kaizen - מעקב אחר יישום הפתרונות ובחינת התוצאות בהתאם למדדים שהוגדרו.

בסדנא בת 3 ימים רכשו המשתתפים כלים ומיומנויות ממוקדים ואיכותיים להובלת ארועי Kaizen בארגונם; סדנא אשר  כוללת תרגולים רבים, דיאלוג פורה, הפעלות ודוגמאות מעשיות לכל שלב משלבי האירוע וזאת עם הקבלה למודל הDMAIC המוכר גם ב Lean Six Sigma.

תגובת הלקוחות:
'קורס מאוד מקצועי, מובנה, נתן לי הרגשה של בטחון להתחיל להוביל ארועי קייזן בחברה, למדתי הרבה גם מהמשתתפים'
'הקורס לימד תכנים חדשים, ונתן כלים להעברת אירוע קייזן. נהניתי לאורך כל שלושת הימים, העבודה המעשית לימדה איך להתמודד עם סיטואציות שונות ויותר מזה, 'לגרות' את המחשבה, היה שיתוף יפה בין האנשים, פשוט תענוג'

 

נשמח לראותכם בין המשתתפים בקורסים הבאים!