TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Shu-Ha-Ri כאסטרטגיית למידה

שוּ‏-הא-רי הוא רעיון המתאר 3 שלבי למידה של יכולת. מקור השם הוא באמנויות הלחימה היפניות (ובעיקר מאייקידו), שם הוא מתאר את שלבי למידת התנועות עד לדרגה של אמן.

Shu מבוסס על הידע המסורתי, הבסיס, היסודות והכללים. בשלב זה על התלמיד למלא באופן מוחלט אחר הוראותיו של מקור יחיד. הוא מתמקד באופן הביצוע של המשימה, ואינו דואג יותר מדי למשמעות של הנעשה. עליו להתנסות ברמה בסיסית בדרך אותה הוא מלמד, ולא לחקור או להשוות אותה לדרכים אחרות.

 

 

 

Ha בשלב זה התלמיד מוכן להתנסות בדברים חדשים. בנקודה זו הוא מתחיל להתפתח. ברגע שהיכולת הבסיסית שלו עובדת הוא מתחיל ללמוד את העקרונות והתיאוריה שמאחורי הטכניקה. הוא מתחיל גם ללמוד ממקורות אחרים, ומשלב את הלמידה בביצוע שלו. קיימת התנתקות מסוימת מהמסורת, על ידי גילוי של מקרים היוצאים מן הכלל, התעמקות בנכונות הדרך, חיפוש ומציאת טכניקות, דרכים וכללים חדשים.

 

Ri בשלב זה התלמיד מגלה עצמאות. הוא אינו לומד ממקורות אחרים, אלא מהעשייה שלו. הוא מייצר גישות משלו ומטמיע את מה שלמד לנסיבות הספציפיות שלו. הוא פועל באופן טבעי וללא חשיבה מודעת, ללא טכניקות וכללים.

 

כיצד, למשל, אנו לומדים לנגן על פסנתר? במשך שנים אנו מנסים לנגן מוסיקה של מישהו אחר – חיקוי כאסטרטגיית

 לימוד. כשאנו שולטים לגמרי בטכניקה, אנו מתחילים לתת פרשנות משלנו לנגינה, ומשלבים בתוכה את הרגשות שלנו ונותנים  על כך דגש. רק אז ולא לפני כן, אנו מסוגלים להתפתח לשלב בו אנו יכולים ליצור ולנגן מוסיקה משלנו, שאף עשויה להיות טובה יותר מזו שהעתקנו ממנה בזמנו.

רבים מאתנו חשים כי אנו מסוגלים להתחיל מיד בשלב האחרון (רי), ומעדיפים לדלג על 2 השלבים הראשונים (שו והא).

הרעיון של Shu-Ha-Ri נותן לנו כלים למחשבה, שפה ומסגרת התייחסות כדי להבין כיצד לגשת ללמידת יכולת חדשה. כשאתם מתחילים ללמוד משהו, מגוון של רעיונות הוא אינו המצב האידיאלי להתחיל בו. ברגע שאתם חוזרים לבסיס, עוברים להתנסות ומנסים לשלב מחשבות חדשות או רעיונות, ההתנסויות שלכם יובילו אתכם לדרכים חדשות. בסופו של דבר תתקדמו מעבר לניסיונות הספציפיים ותפתחו דרך משלכם לביצוע הדברים.