TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

התנהגות המונעת מאמונות והוליסטיות

ההחלטות הטובות ביותר מתקבלות, כאשר ישנו ידע ומודעות לאלמנטים השונים של המערכת, כיצד אלמנטים אלה מתחברים ומהם התוצרים של המערכת.

חשיבה הוליסטית היא עיקרון מנחה במצוינות עסקית, אשר קושר יחד את כל העקרונות האחרים. חשיבה הוליסטית משפרת את ההבנה בכך שהיא מלמדת אותנו לראות את המערכת כמכלול, כולל אלמנטים הנקראים לעתים תת-מערכות. במציאות, רוב הדברים קשורים למשהו אחר בסביבה משתנה.

דוגמא ברורה למערכת משולבת ומורכבת היא גוף האדם, המורכב מתת-מערכות שונות כמו מערכת העיכול, מערכת הדם או מערכת העצבים. כל אחת ממערכות אלה מבצעת את תפקידה בזמן שהיא מקיימת יחסי גומלין עם האחרות ורק פעולה מסונכרנת ומאוזנת שלה מאפשרת למערכת המשולבת כולה, לגוף האדם, לתפקד בצורה מושלמת.

בדומה לכך בחברות, מערכת משולבת המורכבת מתת-מערכות העובדות יחדיו תאפשר לארגון להשיג את התוצאות הטובות ביותר.

יציבות תהליכית נובעת מהבנת יחסי הגומלין.

הבנה של הקשרים ויחסי הגומלין בין האלמנטים של המערכת מאפשרת קבלת החלטות טובה יותר ויוצרת נראות לשיפורים. חשיבה הוליסטית מעודדת את יצירת השיפורים במערכת כמכלול, במקום ברכיבים אינדיבידואליים של המערכת, היכן שלעתים קרובות יוזמים רעיונות לשינוי.

מודל שינגו למצוינות עסקית ותפעולית הוא דוגמא לחשיבה הוליסטית. ארגונים בדרך כלל עוברים תהליך טבעי של למידה על מנת להבין כיצד המערכת הזו עובדת.

ראשית, מנהלים מבינים ומשתמשים בכלים כדרך ליצור שיפורים בעסק.
עם הזמן, מנהלים מגלים שכלים הם לא מספיקים, והם מתחילים לראות את הקשרים שבין הכלים לבין מערכות מרכזיות.
לבסוף, מנהלים מגיעים להבנת העקרונות וחשיבה הוליסטית מיושמת בשלמות כאשר עקרונות, מערכות וכלים משולבים לכדי מערכת אחת שלמה.
חשיבה הוליסטית קשורה באופן הדוק לעיקרון של 'מיקוד בתהליך'. בדומה, שני עקרונות אלה קשורים בקשר הדוק למערכות עסקיות מרכזיות כגון הלימת מטרות והליכות גמבה (Gemba – 'היכן שנוצר הערך').

הנהגת החברה מגדירה את האסטרטגיות והיעדים באופן מחזורי ושיטתי. על מנת להשיגם בהצלחה, יש להבטיח שכל עובדי הארגון יבינו אותם ויהיו מחויבים אליהם. השגת היעדים המשותפים דורשת נתונים טובים, אנליזה טובה, ואת המשמעת להתמקד ב'מעט החיוני'.

עיקרון 'מיקוד בתהליך' מלמד ש'תהליכים טובים יוצרים אנשים מצליחים'. תהליך רגיל ודיסציפלינרי של ביקור בגמבה מספק את ההבנה הרחבה הנדרשת למנהיגים ולמנהלים כדי לקבל החלטות טובות. לראות ממקור ראשון את יחסי הגומלין בין תת-מערכות עוזר באבחון ההבדל שבין התנהגויות מצויות ורצויות, ויכול לגלות האם אנשים משתמשים בנתונים הנכונים לנהל את העסק ולהוביל לשיפורים או לא.

ככל שתבינו יותר לעומק את העקרונות המנחים של מודל שינגו למצוינות, כך תגיעו להבנה טובה יותר של החיבור ביניהם. אתם תראו שמספר מערכות קריטיות בעסק שלכם נוגעות לכל העקרונות האלה. זוהי דוגמא מצוינת של חשיבה הוליסטית.