TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

מערכות תומכות

 השיפור המתמיד (Continuous Improvement‏) הוא בעצם המשך לעיקרון השאיפה לשלמות המהווה את אחד מעמודי התווך של תפיסת הניהול הרזה (Lean‏). בעזרת השיפור המתמיד דואג הארגון 'לשמירת ערנות' של כל מרכיביו, חשיבה מתמדת ויצירתית של כלל עובדיו ובהכרח לשיפור הביצועים העסקיים שלו. הרבה חברות מערביות טוענות לשיפור מתמיד תוך שהן מתייחסות למאמצי שיפור תהליכים באמצעות גופים מקצועיים מחוץ לארגון או מחלקות ייעודיות בתוכו (כמו מחלקת ארגון ושיטות), אולם, בתפיסת ה Lean‏ אנו מעודדים שיפורים הבאים מכל עובד ועובד בחברה. שיפורים קטנים ומתמשכים הוכחו כבעלי תרומה אדירה לאורך זמן ומובילים לפריצות דרך משמעותיות בארגון. ברם אולם, על מנת לממש את החזון הנפלא הזה יש צורך בסביבה תרבותית מתאימה, כזו המעודדת ומתגמלת חשיבה, רעיונות ושינויים וזה אינו פשוט.

תהליך מסוג זה מאפשר שימוש בכושר היצרתיות של העובדים (אי שימוש הינו הבזבוז השמיני על פי טויוטה), שיתוף עובדים,הכרה בהצלחות ובתרומה, השגת שיפורים לאורך זמן, הגברת המוטיבציה ועוד.


תהליך שיפור מתמיד - הצעות שיפור, התהליך יושם בהצלחה רבה במספר חברות רב. הארגונים מדווחים על סיפורי הצלחה רבים הכוללים חסכונות גדולים, רעיונות שיווקיים חדשניים ומעל לכל מוטיבציה הולכת וגדלה של העובדים להמשיך ולשפר!
מעבר לכך, התהליך יכול להוות מנגנון כמותי ליצירת תחרויות קבוצתיות ואישיות ומדידה כמותית בדרך להטמעת תרבות Lean‏ בארגון.