TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

קייזן קיצור סט-אפ - האם הקיצור הינו המטרה?

 כל מי שבקיא מעט בפילוסופיית ה-Lean, בעיקר בישראל, ביצע והשתתף באירוע קייזן לקיצור סט-אפ במכונה או ציוד.
המתודולוגיה מאוד ברורה (וטובה) ומדד הביצוע האולטימטיבי הינו 'קיצור משך הסט-אפ מ X ל Y'.
כך גם נמדדת ההצלחה וכימות החסכון שיכול להגיע לעשרות ועד מאות אלפים (החל מחסכון בחומר גלם וזמן עבודה ועד הגדלת תפוקה ומכירות). גם אני כלול בחבורה הזו.

לעומת זאת מספר השיפורים בביצוע סט-אפ, שלא במסגרת אירוע קייזן ספציפי על מכונה ספציפית, נמוך במיוחד.
כיצד מיישבים סתירה זו? מצד אחד שיפורים מהותיים, ברורים, מוחשיים ומיידיים ומצד שני אין שיפור מתמיד?
לדעתי הסיבה נעוצה בהגדרת יעד צוות המשימה.

אם היעד הינו לקצר את הסט-אפ אנו נתמקד בתהליך הספציפי למכונה ואפילו נהפכו לספציפי עוד יותר, מה שיוצר תהליך יעיל יותר אבל בלתי ניתן להעתקה. בנוסף הצוות ממוקד בפתרונות יצירתיים ותהליך חדש ולא בתהליך. אדגיש שוב: הצוות ממוקד בתהליך חדש ולא בתהליך.

מה שמושך ב-לין הינו הניואנסים הקטנים: לדעת לזהות Muda בתהליכי היום יום שלנו, להעצים ולשתף עובדים בצוותי שינוי, לחשוב מנקודת מבט הלקוח, ועוד. הניואנס הקטן לעיל הינו להיות ממוקד בסטנדרטיזציה של תהליך הסט-אפ (גם אם לא מקצרים אותו) ולא בקיצור של התהליך. רק תהליך סטנדרטי מאפשר שיפור מתמיד, רק תהליך סטנדרטי ניתן להעתקה לציוד אחר, רק תהליך סטנדרטי מייצר תרבות.

זהו ממש מלחמת אור בחושך: יעילות לטווח המיידי או עבודה עקבית וסיסטמטית לטווח הבינוני והארוך.

:Remember the words of Taiichi Ohno
'.Where there is no standard there can be no kaizen'