TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Lean - דגשים ליישום מוצלח

 בדיוק כמו במיזוג חברות, רכישת חברות או הטמעה של תרבות חדשה על הארגון (והנהגתו) להשכיל לשלב בין תהליך השינוי הארגוני לבין התהליך הטכני/הנדסי. בנוסף, יישום מוצלח נדרש להיות עקבי עם אסטרטגיית החברה ולתמוך ביעדים העסקיים שלה. אין לראות ב-Lean משהו'נפרד' ופרוייקטלי אלא תהליך תרבותי ארגוני.

נובע מכך שליישום מוצלח (כזה המחזיק מעמד לאורך שנים, המחזיק מעמד גם כשהנהלה מתחלפת ובעיקר הנושא תוצאות) לשלב בין תאוריות שינוי, תאוריות התנהגותיות, מתן כישורים ויכולות לארגון... וכמובן Lean. גישה המשלבת את העובדים ומאפשרת להם לקחת חלק ולהשפיע הינה המוכחת כמוצלחת ביותר ביישום Lean.

בצד הטכני של ה-Lean היישום חייב להתמקד בשיפורים 'ברמת המערכת' (בניגוד לשיפורים נקודתיים). על מנת להשיג את מלוא הפוטנציאל מכל תהליך יש תחילה להבין את התהליך מקצה-לקצה ולאחר מכן לשנות ולשפר את שרשרת הערך הנבחרת. ביצוע שיפורים נקודתיים יביא ל- 'Exciting Chaos' ולא יאפשר לתהליך להשיג את מלוא פוטנציאל השיפור ועלול בסופו של דבר להחליש את הצלחת הארגון כולו ולמנוע יצירת תשתית לתרבות של מצוינות.

על פי סקר הנהלה מ-2006 של כמעט 1000 חברות (שנערך ע'י LEAD Inc.) המכשולים העיקריים שיש להתגבר עליהם ביישום Lean הינם: חזרה להרגלים הישנים, חוסר ידע ביישום, התנגדות לשינוי והצורך בהנהגה חזקה ועקבית התומכת ביישום.