TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

המרכיבים הסודיים להצלחת Lean ו-Kaizen

הטמעת תרבות, כל תרבות, הינה מסע (ומשא). בעיקר נכון הדבר כשמנסים להטמיע משהו שהוא נוגד את ההיגיון הפשוט 'הרגיל' (אם לא ברור תשאלו).

איך בכל זאת עושים את זה?

אני מקווה שאף אחד לא יתרגז אבל אני אגלה את הסוד הגדול: 4 מרכיבים (שטובים לחיי הנישואין כמו להטמעת תרבות בארגון)
1. ידע
2. תשוקה (או נחישות)
3. תכנון
4. הוצאה לפועל

 זהו בעצם. עם ספר טוב, חבר קרוב או תמיכה נכונה, כול אחד יכול ליישם Lean ו-Kaizen.

ידע – לימוד הדברים 'הנכונים' (לארגון שלך, לענף שלך) והטמעה סימולטנית. יענו שילוב של הסמכה, הכשרה ו OJT

תשוקה – הרצון והגאווה שלך ושל הצוות המתגברים עם הלימוד והמעורבות ביישום. הכל קורם עור וגידים לנגד עינייך וזה בעצם אתה עושה, אתה משפיע, אתה אחראי

תכנון – תוכנית מקיפה ומוגדרת לביצוע הטרנספורמציה לארגון רזה, לאורך כל שרשרת הערך (מוגדרת = לו'ז, משאבים, כלי Lean מוגדרים לפעילות, אחראי וכו')

הוצאה לפועל – לא, לא של ה'גרביל' שהחליט על עניין הזה עם Lean, אלא הוצאה לפועל של התוכנית. מיקוד בלקוח ומיקוד בשורה התחתונה דרך מעבר עקבי ויישום התוכנית.

הצעה ל'מבחן זהר' ליישום Lean: אם אתה מיישם שניים שלושה כלי Lean בעקביות (למשל 5S וקיצור Set-up וקייזן תהליכי) לפתרון כל הבעיות כנראה שאתה לא מיישם Lean אלא... פותר בעיות. לא שזה בהכרח רע (ולפעמים אפילו מצויין)  ובהחלט יכול להיות שזה מה שמתאים לארגון בשלב הנוכחי, רק תקרא לילד בשמו.