TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

שינוי .... אנטרופיה ... ארגון יציב ... רווח .... ו-Lean Management

הטמעת Lean וניהול שינוי הינם שני גורמים המזינים זה את זה וקשורים זה בזה.
 
נתחיל בשינוי

 כל ארגון עובר שינויים. כל ארגון זקוק לשינויים. ביצוע שינוי מחזק את יכולות הארגון להתמודד עם הסביבה החיצונית המשתנה במהירות (מוסיף אנרגיה לאנטרופיה שלילית כמתואר בתורת המערכות הפתוחות). ככך, יישום של שינוי טוב לארגון, מחזק את הארגון ונותן לו 'כוחות' טובים יותר להתמודד עם 'העולם בחוץ' (לקוחות, ספקים, מתחרים וסביבה תרבותית).כיוון שיישום Lean הינו שינוי מקיף ורחב המתבטא בכל חטיבות הארגון, הרי היישום בפני עצמו טוב למערכת.

מצד שני, יישום פילוסופיה של Lean Management -

הינה שינוי תרבותי מקיף בפני עצמו, אשר במתודולוגיות ובארגז הכלים שהארגון מקבל הוא מחזק בצורה ניכרת את התהליכים הפנימיים בארגון (ניהוליים, תרבותיים וטכנולוגים) ובכך יוצר יכולות המתועלות לטובת יישום האסטרטגיה והשגת יעדי הארגון (למשל תהליך ייצור איכותי יותר וקצר יותר, איכות מובנית בתהליך, רוחיות גולמית גדולה הרבה יותר ועוד) ובו בזמן מתרגל את הארגון ונותן לו יכולות להתמודד עם כל שינוי עתידי אחר שיגיע.

לדוגמא שינוי בסביבה כתוצאה מפוליטיקה – שמיים פתוחים, רכבי ליסינג, יבוא רכבים, סין, שינוי בענף הקמעונאות המכניס מתחרה חדש (שופרסל והמותגים הפרטיים), פתיחת/סגירת גבולות עם הפלסטינים ועוד ועוד.
 
  
אנטרופיה: כל מערכת נעה בצורה עקבית לכיוון אי-סדר, כאשר כמות אי הסדר הולכת וגדלה.

החוק השני של התרמו-דינמיקה: כל מערכת מתקדמת למצב של איזון. היא נוטה להיעצר במצב של התפרקות כאשר כל היסודות המרכיבים אותה נמצאים במצב של שיווי משקל = ערבוביה אקראית (חשבו על גינה שלא מטפלים בה או על קרח בכוס)

אנטרופיה שלילית: על-פי חוק האנטרופיה, כל צורות הארגון נדונות להתפרקות. כדי להוסיף ולהתקיים, מערכות פתוחות חייבות לנוע וחייבות אנרגיה פנימית רבה יותר כדי לעצור את תהליך האנטרופיה.
 
תהליכים חזקים (Robust), תרבות המנצלת את משאבי הארגון בצורה יעילה (טכנולוגיה, תפעול ואנשים) ויכולות שינוי יהיו הכוחות המחזירים את הארגון למחזוריות החיים שלו ולהמשך צמיחה וריווחיות.

 לארגון רזה עם מערכות Lean Management  אפקטיביות יש סיכוי טוב יותר (הוכח מחקרית בעולם ובארץ) לחזור כל הזמן מהמשיכה לכיוון דעיכה ולתקן סטיות תוך כדי תנועה, עד כדי כך שהן כמעט ואינן מורגשות ולמעשה נחשבות כחלק מתהליך טבעי ובריא בארגון (תרבות ה-Kaizen)