TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

הסמכת Lean Leaders

החלה הרשמה להסמכת מובילי Lean Leader- הבטיחו מקומכם בשלב השלישי והאחרון של הסמכת מובילי לין אשר יתקיים ב10-12.9.2017!

לפרטים והרשמה