TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

בית הספר ל-Lean ולמצוינות ארגונית

'השאיפה למצוינות היא מידת הרצון, הגשמת המצוינות היא מידת ההשקעה, השמים הם הגבול והדרך דרך ארץ'

 

תרבות ה-Lean מאפשרת לארגון מתן ערך מקסימאלי ללקוחותיו לאורך זמן, באמצעות חתירה שיטתית ואפקטיבית לשיפור מתמיד, זאת באמצעות העצמה והשבחה של ההון האנושי ושיפור תהליכי העבודה הארגוניים. Lean הינה תרבות הוליסטית הנוגעת במכלול הכולל של הארגון – תפעולי ותרבותי כאחד. Lean מורכבת מעקרונות, שיטות וכלים להגברת שביעות רצון פנימית וחיצונית. בחירה בדרך ה-Lean ואימוץ עקבי של העקרונות יוביל לביטול בזבוזים בתהליך, תחרותיות גבוהה, קיצור זמן התגובה, צמצום עלויות, שיפור השירות והאיכות, הגדלת הערך וריווחיות הארגון לאורך זמן.  /> אנו מזמינים אתכם להצטרף למסע של מצוינות אישית ותפעולית.     <a href=     
 

קורסים והסמכות:

Lean (ניהול רזה) למנהלי תפעול

הבנת הצורך בשינוי, חיבור לעקרונות ה Lean, שבירת הפרדיגמות והיכולת להבין ולראות את הבזבוזים שמסביבנו, אלו הנושאים המורכבים שעמם מתמודדים מנהלים ביום יום מרגע תחילת יישום תרבות Lean ולכל אורכו.

מיפוי זרימת הערך - Value Stream Mapping

(Value Stream (VS זה סך הפעולות (גם המייצרות ערך וגם אלו שלא מייצרות ערך) אשר נחוצות באותו זמן על מנת להביא את המוצר (ערך) ללקוח

הסמכת מובילי Lean

לימוד, הבנה והפנמת עקרונות וכלי ה- Lean, מתן כלים וידע למוביל לין ארגוני להוביל ולשמר יישום עקרונות ה-Lean ויצירת מנגנון לשיפור מתמיד של תהליכים בארגון.

5S וארגון סביבת העבודה

סביבת עבודה נכונה ומאורגנת תומכת בזיהוי בזבוזים וזיהוי חריגות מהנורמה בקלות ובזריזות ובכך תומכת במאמצי השיפור המתמיד של הארגון.

עקרונות הזרימה והמשיכה - Pull & Flow

סדנא חווייתית ללימוד והתנסות מעשית בעקרונות המשיכה והזרימה בקווי יצור. הסדנא מאפשרת למשתתפים להבין ולבחון את הפערים בין הגישה המסורתית לבין גישת ה Lean

הסמכת מובילי Kaizen

Kaizen פירושו שינוי לטובה. אירוע Kaizen הינו אחד מכלי ה- lean הנפוצים. מדובר בפעילות מרוכזת הנמשכת מספר ימים, בה נוטלים חלק כל הגורמים (כל בעלי העניין) השותפים לתהליך מסוים, לשם השגת שיפור משמעותי באמצעות איתור הבזבוזים (MUDA) וסילוקם. הקורס ימשך 3 ימים רצופים במרכז ההדרכה של Lean Israel

ניהול ויישום אסטרטגיה - Hoshin Kanri

Hoshin Kanri (ניהול/יישום אסטרטגיה) הינה מתודולוגיה לניהול אסטרטגי באופן דינמי אשר אומצה ע"י ארגונים מובילים ברחבי העולם בהצלחה רבה

היכרות עם עולם ה Lean-Six Sigma

זוהי סדנא מלהיבה ואינטראקטיבית ללימוד Lean Six Sigma דרך הקמת עסק להכנה ומשלוח של פיצה לבתי הלקוחות ברחבי העיר.

שיפור מתמיד ופיתוח מיומנויות - The Three KATAs

אחת הסיבות העיקריות שתהליכי שינוי תרבות ושיפור מתמיד לא מצליחים, היא מכיוון שהם בדרך כלל מתבצעים בנפרד ובנוסף לניהול השוטף של הארגון כך שיש אבחנה בין מנגנון השיפור/שינוי של המערכת