TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

השגת יציבות בסיסית בתהליכים

תקציר הסדנא

במקרים רבים, קורה שיישומי לין מצליחים באופן יוצא מן הכלל, אבל הדבר לא מתבטא בביצועים העסקיים של הארגון. חברות בדרך כלל אוהבות ליישם כלים מתוחכמים ו'סקסיים' כגון: הושין קאנרי, Value Stream Mapping, A3, קאנבן וכדו' אבל הפסולת בתהליך לא יורדת, יש איחורים בהספקות המייצרים לחץ, עומס בעבודה גורם למנהלים לשים בינתיים בצד את ישום הלין לזמן רגוע יותר ולחזור להרגלים הקודמים. אחת מהסיבות המרכזיות לכך שלא רואים שיפור בעקבות ישום כלי לין, היא שהתהליכים אשר אותם מנסים לשפר לא יציבים וזקוקים לטיפול במרכיבים הבסיסיים שלהם.

תוכן

במהלך הסדנה אנחנו נסקור את הטכניקות, שיטות וניתוחים אשר בוצעו על ידי טויוטה וארגונים מובילים בעולם, על מנת להבטיח לנו את היציבות הבסיסית בתהליכי יצירת הערך. תוך שימוש במסגרת של ה- 4M's (Man, Machine, Material and Method), המשתתפים בקורס יחשפו לנקודות מפתח ודגשים המתאימים לכל ארגון המעוניין לייצר לעצמו תשתית יציבה ובסיס רחב ליישום לין מוצלח.

תועלות הסדנא

ההדרכה מבוססת על כך שהלמידה האפקטיבית ביותר היא דרך התנסות. לכן, הקורס מתקיים כמה שיותר קרוב ל- Gemba של משתתפי הקורס. במהלך הקורס, המשתתפים יבינו את הקשר בין ה- 4M's למושג היציבות הבסיסית, יפתחו הבנה מבוססת על עובדות של בעיות הקשורות ליציבות, ויגיעו למצב בו יוכלו להוביל בארגון תהליכי שיפור היציבות הבסיסית.

היה מעניין מאוד! החומר הועבר בצורה מאוד טובה ומובנת! נתראה בסדנא הבאה.

מיטל כהן | מנהלת קבלני משנה - MKS

המושגים שיעלו בקורס

  1. 4M's- Man, Material, Machine & Method
  2. Muda, Mura & Muri
  3. TWI- Training Within Industry, Job Instruction
  4. ששת הבזבוזים הקשורים למכונות
  5. SMED
  6. סוגי אחזקה - שבר, מונעת, יומית ומתקנת
  7. סוגי מלאי - מלאי מחזור, באפר, מלאי בטחון
  8. ניהול מבוסס PDCA
  9. Root Cause Analysis (RCA) - ניתוח סיבות שורש

משתתפים

מנהלים מכל הדרגים, פעילי Lean המבקשים להיות סוכני שינוי

משך

יום מלא -כל יום משעה 08:30 עד 17:00

 

עלות ומדיניות ביטולים

עלות ההסמכה: 720 ₪ בתוספת מע'מ
מועד תשלום – עד תחילת הסדנא
מדיניות ביטולים – 
• ניתן להחליף אנשים מאותו הארגון
• במקרה של ביטול יש להודיע בכתב, עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה, למייל LeanSchool@leanisrael.co.il 
• ביטול שיתקבל לאחר מועד זה יחויב בדמי ביטול של 50% מתעריף הסדנה.
  

 

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

לרישום On-Line:

הזמן עכשיו