TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

פתרון בעיות - שימוש במתודולגיית A3

טופס הרשמה

רקע

יצירת הערך ללקוח מתבטאת ביכולת הארגון במתן פתרונות הולמים לבעיות הלקוח. מנהלים צריכים להציב כיעד מרכזי את פיתוח יכולת פתרון הבעיות בכל הרבדים בארגון. ככל שיותר חטיבות, מחלקות ועובדים בארגון יהיו בעלי יכולת גבוהה של פתרון בעיות, כך הארגון עצמו ידע לפתור טוב יותר את בעיות הלקוח ובכך גם לייצר ערך גבוה יותר.

מתודולוגיית A3 לפתרון בעיות כוללת: הגדרת הבעיה כפער בין מצב נוכחי למצב רצוי, זיהוי וניתוח סיבות השורש לבעיה, גיבוש אמצעי המנע להתמודדות עם הבעיה, תכנית פעולה, מעקב ובקרה אחר התכנית,התאמת אמצעי המנע וסטנדרטיזציה.
השלבים של לימוד והטיפול בבעיה, מתועדים ומוצגים על דף בגודל A3 המאפשר לתקשר באופן בלתי אמצעי את עיקרי הסיפור של הבעיה.

בסדנא בת יומיים יתנסו המשתתפים בכתיבה אינטנסיבית של A3 הקשור לבעיה שאותה ירצו לפתור בארגונם. ובסוף הסדנה ישלים כל משתתף A3 ראשון הקשור לבעיה מרכזית שלו

מטרות

 • הקניית יכולת לניתוח והבנה של מצב קיים בתהליך.
 • פיתוח יכולת לזיהוי והגדרה של הפער בין המצב רנוכחי לרצב הרצוי.
 • הכרת המתודולוגיה של A3 – על כל שליו ומרכיביו
 • התנסות בכתיבת A3 רלוונטי לכל משתתף.
 • הקניית הידע והיכולת לכתוב A3 נוספים. 

מבקשת שתעבירי תודה אישית לשי. הקורס היה אפקטיבי, נגע בנקודות חשובות וזרם באופן נפלא.
תודה.
מיכל שטרן, עוף הגליל

המושגים שיעלו בקורס

 1. תהליך דידקטי סדור לפתרון בעיות .
 2. PDCA – התפיסה המדעית לניהול
 3. ניתוח סיבות שורש- 5why
 4. אמצעי מנע לעומת פתרונות
 5. Policy Deployment Matrix – PDM
 6. אחריות ללא סמכות

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: 'מועדי קורסים'

לרישום On-Line:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו