TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Boot Camp - מנהיגות וניהול לין, מחנה אימונים למנהלים

טופס הרשמה

תקציר הסדנא

מטרת מחנה האימונים היא לשנות התנהגויות מסורתיות קיימות ומושרשות להתנהגויות המאפשרות ניהול על פי עקרונות תפיסת ה-Lean ובהתאמה לכלי ה-Lean. במהלך הסדנה, ילמדו המשתתפים את 12 הפרדיגמות המרכזיות שעומדות מאחורי תפיסת ה-Lean. לאחר מכן, הם ילמדו תוך כדי תרגול 'על ייבש' ותרגול 'רטוב' על הקו את שבעת הכלים המרכזיים בעבודה הסטנדרטית של מוביל Lean בארגון דרך ה'משקפיים' של הפרדיגמות החדשות. המחנה מתאים לארגון הנחוש לשנות את התרבות וההתנהלות הארגונית מעבר לטכני ולקוסמטי ומוכן להתחייב לתהליך העמקת מעגלי השיפור המתמיד ברחבי הארגון.

השיטה שלנו

השיטה שלנו דוגלת ב'לימוד תוך כדי עשייה' וכוללת סימולציות, תרגול בכיתה והתנסות אמתית בשטח וכוללת עבודה בגמבה כעובדים (ולא כמנהלים!!). שיטה זו נועדה להבטיח את פיתוח המיומנויות הדרושות למנהיג/מוביל Lean בארגון.

תועלות הסדנא

הסדנא הינה כלי מצוין לארגונים המעוניינים ללמד את עובדיהם ומנהליהם את עקרונות פילוסופית ה Lean הלכה למעשה באופן וויזואלי ומוחשי ע'י התנסות אישית, מה שמחזק את אפקטיביות הלמידה. הסדנא מקנה למשתתפיה תשתית מצוינת לבצע שיפורים ושינויים מידיים בתחומים עליהם הם אחראיים.

היה יום מדהים... אין סיכוי שבמחנה הבא אני נשאר מאחורי המצלמה...

רונן ברק | מנהל הידע - קבוצת תדהר

תוכן

התוצר העיקרי של מחנה האימונים הינו 'הזזת מחוג' אצל המשתתפים הכולל:

  • הבנה מעמיקה של 12 הפרדיגמות המבדילות בין ניהול על פי תפיסת ה-Lean לתפיסת הניהול המסורתית.
  • שליטה בכלים המרכזיים הנחוצים לעבודה הסטנדרטית של מנהל/מוביל Lean
  • טיפול בהזדמנויות אמיתיות לפתרון בעיות, ומתן הביטחון והיכולות ליישם ולהטמיע את השיפורים והטכניקות
  • כל אחד ממשתתפי הסדנה יצא מהסדנה עם תכנית מפורטת של 30/60/90 יום ליישום, תרגול והטמעה של 7 הכלים המרכזיים אותם הוא הולך ליישם בעבודתו השוטפת.
  • פיתוח רשת של מנהיגים שמכירים, מבינים ומיישמים כלים ניהוליים מתקדמים לשיפור מתמיד ושיכולים להשפיע על עוד רבים אחרים בארגון

משך

הסדנה אורכת 7 ימים ובנויה באופן הבא:

יום 1,2 - לימוד, תרגול והבנה של 12 הפרדיגמות ועקרונות ה-Lean
יום 3 - ירידה לשטח על מנת לעבוד בקווים ולהתנסות בעבודה אשר מייצרת ערך
יום 4,5 - לימוד ותרגול של 7 הכלים המרכזיים בעבודה סטנדרטית של מנהל/מוביל Lean
יום 6 - ירידה לשטח על מנת ליישם ולהטמיע את הכלים
יום 7 - בניית תכנית יישום אישית לטווח של 30/60/90 + סיכום
 

טופס הרשמה

הזמן עכשיו