TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Lean Kata A3

רקע

'תפיסת המנהיגות כפי שבאה לידי ביטוי בעולם העסקים משקפת בדרך כלל תרבות הישגית, כוחנית, המכוונת לטווח הקצר, שמטרתה העיקרית היא אבן דרך לקידום בסולם הניהולי.

התרומה המשמעותית ביותר של מנהיג לטווח הארוך, היא בטיפוח ופיתוח אנשים, מוסדות וארגונים, כך שיוכלו להתאים את עצמם לשינויים המואצים ובעיקר, לצמוח ולשגשג בעתיד' (יוסי פישר - מאמר מנהיגות חינוכית ומקורות השראתה(.

אחת הסיבות העיקריות שתהליכי שינוי תרבות ושיפור מתמיד לא מצליחים, היא מכיוון שהם בדרך כלל מתבצעים בנפרד ובנוסף לניהול השוטף של הארגון כך שיש אבחנה בין מנגנון השיפור/שינוי של המערכת, ומנגנון הניהול של המערכת.

מחקרים ועבודות רבות בתחום שינוי דפוסי חשיבה והתנהגות, הוכיחו למעל כל ספק, ששינוי אמיתי לאורך זמן של הרגלים יכול לקרות רק לאחר אימוץ התנהגות למשך תקופה ארוכה.

כפי שבתחומים רבים בהם נדרשת מיומנות גבוהה, היא נבנית דרך אימון בתבניות קבועות, כך גם ארגונים השואפים להטמיע ולפתח באופן קבוע ובר קיימא את יכולות השיפור המתמיד, צריכות להיות רוטינות ניהוליות או קאטות ניהוליות, אשר מנהלים בארגון מתרגלים כל הזמן ובעקביות על מנת להגיע ליכולות שליטה באותן קאטות.

תוכן

במהלך הסדנה, נלמד ונתרגל את שלושת הקאטות או הרוטינות העיקריות המאפיינות מנהלים בארגון השואף לפתח ולהטמיע יכולות של שיפור מתמיד בכל רבדיו. הקאטות הן: קאטת השיפור, קאטת האימון וקאטת הגמבה. כפי שבאמנויות לחימה יש קאטות עליהם מתאמן הלוחם במשך שנים רבות עד שמגיע לשליטה ולרמת מאסטר, או כפי שנגן מתאמן על נגינה כך נבין כיצד צריך לתרגל את שלושת הקאטות.

נעמוד על ההבדלים בין מנהיגות מסורתית לעומת מנהיגות Lean ע'י בחינה של פרדיגמות ניהוליות מסורתיות לעומת מצוינות ונלמד את מתודולוגיית A3 לפתרון בעיות.

החומר הנלמד מבוסס הן על חומרים תיאורטיים העדכניים ביותר בעולם ה Lean ובעיקר על עבודותיהם של מייקל רוטר – 'טויוטה קאטה', וג'ים וומאק – 'הליכת גמבה', ביחד עם מחקרים מובילים בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית וניסיון רב שנים של מדריכי הסדנה בעולם ה Lean בפיתוח יכולות ומיומנויות בעולם הניהול העסקי.

תועלות מהסדנא

בסיום הסדנא יבינו המשתתפים את ההבדלים בין פרדיגמות הניהול המסורתיות על פי הן אנו מנהלים את היום יום שלנו לבין תפיסת המצוינות וההתנהגויות המתאימות לה.

המשתתפים יידעו כיצד יש לבצע את שלושת הקאטות ויידעו להתחיל ליישם אותם בניהול השוטף. כמו כן יבינו המשתתפים מהם העקרונות עליהם מבוססים פיתוח יכולות ומיומנויות הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית. בעזרת שלושת הקאטות יוכלו להפוך המנהלים לתלמידים המשתפרים באופן קבוע ובעקבות כך משפרים גם את סביבתם ומאפשרים יצירת תרבות של שיפור מתמיד בר קיימא בארגון.

במהלך הסדנא, יעסקו המשתתפים בכתיבתA3 הקשור לבעיות אמיתיות איתן הם רוצים להתמודד, כך שבסוף הסדנא יהיה להם את הידע והיכולת לכתוב A3 נוספים לטובת פתרון בעיות נוספות.

המושגים שיעלו בסדנא

  1. ניהול לפי PDCA - התפיסה המדעית לניהול
  2. ניתוח סיבות שורש- 5why
  3. אמצעי מנע לעומת פתרונות
  4. אחריות ללא סמכות
  5. מצב רצוי לעומת מצב מצוי - Target Condition Vs. Current Condition
  6. פתרון בעיות
  7. פרדיגמות ניהוליות

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: מועדי קורסים

הזמן עכשיו