TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Lean (ניהול רזה) למנהלי תפעול

טופס הרשמה

רקע

הבנת הצורך בשינוי, חיבור לעקרונות ה Lean, שבירת הפרדיגמות והיכולת להבין ולראות את הבזבוזים שמסביבנו, אלו הנושאים המורכבים שעמם מתמודדים מנהלים ביום יום מרגע תחילת יישום תרבות Lean ולכל אורכו.

מטרות

 • הקניית ידע למנהלים בנושא ניהול רזה
 • ללמוד ולתרגל לראות את הבזבוזים
 • הבנת הצורך ויצירת המודעות בשינוי
 • הבנת הפרדיגמות הניהוליות המסורתיות שלנו לעומת עקרונות הניהול הרזה
 • התנסות ובחינת עקרונות הניהול הרזה ביחס להתנהלות שלנו בארגון.
 • למידת כלים ליישום ניהול רזה - מצוינות תפעולית: יציבות, איזון, משיכה, קאנבנים, 2 שניות שיפור , OEE וכדו'
 • כיצד ניתן לשבור את הפרדיגמות?
 • האם עקרונות הניהול הרזה מתאימים לארגוננו?
 • כיצד מתחילים ליישם ניהול רזה ?
 • בניית תוכנית עבודה אישית לכל מנהל להתנעת התהליך וליישום החומר הנלמד

הסדנא שינתה לי את השקפת העולם בהיבט התרבות הניהולית, חידדה לי את ההבנה שהאנשים עושים את ההבדל, הסדנא פתחה למנהלים את העיניים בללמוד לראות את הבזבוזים, סייעה בהעצמתם וביצירת תחושת הדחף והשיתוף לטובת הטמעת תרבות הניהול הרזה

מיקי אדלר | סמנכ״לחברת PM

המושגים שיעלו בקורס

 1. מצוינות תפעולית מנקודת מבט אישית
 2. אנשים עושים את ההבדל
 3. שינוי, התנגדות לשינוי, התמודדות עם שינוי
 4. הסתכלות אחרת ופרדיגמות
 5. ללמוד לראות - ערך ובזבוזים
 6. עקרונות הניהול הרזה
 7. 7 השלבים (תהליך,טאקט,SOE, איזון, סטנדרטיזציה,Layout, one piece flow)
 8. סימולציה להתנסות בעקרונות ה Lean
 9. שאילת שאלות ופתרון בעיות
 10. תוכנית 90 יום

הרשמה

למועדי קורסים לחץ על הקישור: מועדי קורסים

להרשמה On-Line לחץ כאן:

טופס הרשמה

הזמן עכשיו