TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

תכנון ויישום Value Stream והטמעת ניהול הוליסטי בארגון

טופס הרשמה

חשיבה הוליסטית משמעותה מיקוד בזרימת הערך מקצה לקצה דרך המשאבים והטכנולוגיות. המשמעות בפועל היא שבירת ה'סילו', הלימה בין יחידות הארגון, הסתכלות על אופטימום כללי ולא מקומי ותאימות כוללת לאסטרטגיית הארגון.

בסדנה זו נלמד כיצד מתכננים ומיישמים מעבר לעבודה ב Value stream בארגון.

תכנים:

  • כיצד נראה ארגון הפועל ב VS
  • מהן המשמעויות בפועל של המעבר – אתגרים עיקריים
  • תכנון המעבר ל VS באמצעות מודל היישום הייחודי של Lean Israel
  • אתגרים עיקריים בשלב ההטמעה
  • ניהול VS בפועל – הצבת יעדים, מדדים, אופן הניהול

ההדרכה שמה דגש על התנסות אישית וקבוצתית, קיום דיונים ושאילת שאלות. היא מעודדת פתיחות, שיתוף ומחברת את הידע הנרכש לסביבת העבודה והתנסות אישית. לקורס זה מגיעים משתתפים ממגוון ארגונים ובכך נוצרת למידת עמיתים מרתקת המאפשרת זירה פתוחה של דיונים, חשיבה, הפרייה הדדית והתמודדות עם אתגרים ארגוניים.

לתשומת לבך:

  • קורס זה הינו קורס מתקדם ברמה 3 ומיועד למשתתפים מארגונים הנמצאים בשלב מתקדם של Lean Transformation.

*ייתכנו שינויים בלו'ז ובתכנים

משך הסדנה: יומיים.

עלות הסדנה: 1,800 ₪ + מע'מ לתשלום עד מועד הקורס.

תינתן הנחה לרישום של למעלה משלושה משתתפים מהארגון.

תנאי ביטול: יש להודיע בכתב, עד שבועים לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il, ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון. ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

טופס הרשמה

הזמן עכשיו