TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

בחירת קורס להרשמה


 

פרטים אישיים:

 

הרשמה:

העלות עוד לא מעודכנת באתר

בחר אמצעי תשלום:

הרשמה ושריון המקום בקורס יתאפשרו רק לאחר העברת התשלום

עם הרשמתי לקורס הנני מאשר/ת את תנאי הביטול:
במקרה של ביטול יש להודיע בכתב, עד שבוע לפני פתיחת הקורס/הסמכה למייל school@leanisrael.co.il
ניתן להחליף אנשים מאותו ארגון.
ביטול שיתקבל לאחר מועד זה, יחויב בדמי ביטול של 50% מעלות הקורס/הסמכה.

הוספת נרשמים נוספים לאירוע:

+ הוסף נרשם נוסף

עלות סופית לפי מספר הנרשמים:

 

פרטי מבצע הרישום: