TEL : 04-6475-444 | E-mail : office@leanisrael.co.il

ניהול רזה - לין ישראל

Paradigms: The Business of Discovering the Future

Book Cover
 
ספר זה עוזר לחשוף ולהבהיר לקורא מהן בדיוק פרדיגמות ואיך הן משפיעות על חיינו והשקפת העולם שלנו. בהקשר של לין, הבנת לין כשינוי פרדיגמה בכיצד ארגון והפעלת עסק יכולים לעזור כשמנסים להרחיבו לארגונים חדשים או לאנשים אחרים בתוך אותו ארגון שהתחיל את דרכו עם לין.
 
יצא לאור בשנת 1993, מ-HarperBusiness.
 
אל הדף של הספר באתר אמזון...