קורסים והסמכות שנת 2020

Agile בעולמות שירות, הנדסה ופיתוח
קיסריה 19/02/2020
קיסריה 16/09/2020
קיסריה 4-5/02/2020
קיסריה 21-22/10/2020
קיסריה 09/11/2020
פיתוח מנהלים
Lean and OPEX
קיסריה 16/01/2020
קיסריה 10/08/2020
קיסריה 15/10/2020
קיסריה 07/12/2020
קיסריה 24-26/02/2020
קיסריה 28-30/06/2020
קיסריה 26-28/10/2020
קיסריה 12-14/07/2020
קיסריה 16-18/11/2020
קיסריה26-28/07/2020
קיסריה14-16/12/2020
קיסריה 18-20/10/2020